2021 Yılından Kurumlar Vergisi Düşürülüyor

2021 Yılından Kurumlar Vergisi Düşürülüyor

2021 Yılından Kurumlar Vergisi Düşürülüyor

Kurumlar vergisi oranı 2021 yılından itibaren yüzde 20 olarak uygulanacak.

Kurumlar Vergisi düşürülüyor , Yüzde 18 oran 2021’den itibaren geçerli olacak. Daha önce yapılan geçici bir düzenleme ile 2018-2019-2020 için kurumlar vergisinin yüzde 22 olması öngörülmüştü. Yine geçici olarak 2020’de daha önce yüzde 22 olan vergi yüzde 20 olarak uygulanacak.

Kurumlar Vergisi Nedir özellikleri?
Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır
Kurumlar vergisi neleri kapsar?
Kurumlar Vergisi: Kurum kazançları üzerinden alınan vergilerdir. Diğer bir ifade ile tüzel kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri safi kazançları üzerinden alınan vergilerdir. 2.2.1. Kısacası gelir vergisinde gelirin anlamı ne ise kurumlar vergisinde de aynıdır.
Kurumlar vergisi mükellefi ne demek?
Bilindiği gibi tam mükellef durumunda olan kurumlar vergisi mükellefleri yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri vergiye tabi tüm kazançlarını 1-25 Nisan 2014 tarihlerinde verecekleri bir beyannamede toplayarak beyan etmek durumundadır.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ?

Kurumlar mükelleflerinin kimler olduğu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ikinci maddesinde belirtilmiştir. Bunlar;

1- SERMAYE ŞİRKETLERİ:

2-FONLAR

3- KOOPERATİFLER

4- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI

5- DERNEK VEYA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER

6- İŞ ORTAKLIKLARI

Kurumlar vergisi oranı nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır konusuna gelinecek olursa, mükelleflerin o hesap dönemi içinde elde etmiş oldukları kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. Kurumlar vergisi, kurumun kazanmış olduğu kazanç üzerinden hesaplanır ve %20 oranında alınmaktadır.