22. Hukuk Dairesi 2017/24285 E

22. Hukuk Dairesi 2017/24285 E.  , 2019/24240 K.

22. Hukuk Dairesi 2017/24285 E.
22. Hukuk Dairesi 2017/24285 E.

“…Somut olayda, davacının işe iade başvurusunda açıkça boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilmemiş olup, bu durumda boşta geçen süre ücreti için uygulanacak faizin başlangıç tarihi dava ve ıslah tarihi olmalıdır. Ancak davacının dava dilekçesinde faiz talebi bulunmamaktadır.

Bu sebeple sadece ıslaha konu alacak miktarı için, ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır.

Başlatmama tazminatı yönünden de aynı durum geçerli olup, kural olarak başlatmama tazminatı için işçinin işe başlatılmadığı tarihten itibaren faiz işletilebilir ise de, davacının dava dilekçesinde faiz talebi bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca sadece ıslaha konu alacak miktarları yönünden, açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda faiz uygulanması gerekmekte iken Mahkemece bu yön dikkate alınmadan yazılı gerekçe ile karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeple de bozulması gerekmiştir.”