Aile Konutu Şerhi Nedir ?

Aile Konutu Şerhi Nedir ?

Aile Konutu Şerhi Nedir ?

Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aynı zamanda barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan, ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür.

Yerleşim yeri ise bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yere denir ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesinde tanımlanmıştır.

Aile konut şerhi, malik olmayan eşin rızası olmadan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkilerinin sınırlanmasını sağlamaktadır. Aile konutu şerhi, kurucu değil; açıklayıcı niteliktedir. Zira burada malik olmayan eşin, aile konutuna dair hakları MK 194 gereğince kanundan kaynaklanmaktadır
Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?
Bu şerhi tapuya işletmek isteyen eş, konutun aile konutu olduğuna dair muhtardan alacağı bir belge ve evlilik cüzdanı ile ilgili tapu müdürlüğüne başvuru yapmalıdır.
Aile konutuna dair korumalar evlilik süresince devam edecektir ve bu süre içerisinde koruma, mal rejimi seçiminden de etkilenmeyecektir.

Aile konutu şerhi için gerekli belgeler nelerdir?

Aile konutunun bulunduğu yerdeki muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanıdır. Malik olmayan eş, bu evraklar ile beraber tapu müdürlüğüne giderek aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir.
Boşanma davası açıldıktan sonra aile konutu olarak kullanılan taşınmazın tapuda malik olan eş tarafından başka bir kişiye devrini yahut başkaca işlemleri önlemek amacıyla, diğer eş tarafından tapuya aile konutu şerhi konulabilir.
Oturulmayan eve aile konutu şerhi konulabilinir mi?

Eşlerden birinin ya da her ikisinin mülkiyetinde bulunan, ancak oturulmayan ev aile konutu olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla oturulmayan eve aile konutu şerhi konulamaz. Aile konutu eşlerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdikleri yerdir.
Birden fazla aile konutu olabilir mi?
Birden Fazla Aile Konutu Olabilir mi? Eşlerin birlikte oturdukları birden fazla konut olsa bile bunlardan sadece bir tanesi aile konutu olarak kabul edilir. Tarafların birlikte oturdukları yazlık ev, yayla evi, dağ evi gibi ikincil nitelikteki konutlar aile konutu olarak kabul edilmemektedir.

Aile konutu şerhi ne zaman kalkar?

Aile Konutu Şerhi Hangi Hallerde Kaldırılır? Aile konutu şerhi taşınmazın sahibi olmayan eşin talebi ile tapuya işlenmiş ise, yine aynı eşin talebi ile kaldırılabilir. Eğer şerh her iki eşin de birlikte talebi ile işlenmiş ise, yine iki eşin talebi ile kaldırılabilir.
Tapuda şerh olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Tapu şerh sorgulaması için kişinin gerekli bilgiler ile E-devlet sistemine giriş yapması ve kendisine Tapu dairesi tarafından verilen 12 – 13 hanelik numarayı sisteme girerek aratması gerekmektedir. Bu sayede tapu üzerinde kısıtlamanın mevcut olup olmadığını öğrenebilmek mümkündür
Aile konutu şerhi kurucu mu?
Aile konut şerhi, malik olmayan eşin rızası olmadan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkilerinin sınırlanmasını sağlamaktadır. Aile konutu şerhi, kurucu değil; açıklayıcı niteliktedir.
Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?

Türk Medeni Kanunu ailenin oturduğu konuta özel düzenlemeler ve sınırlamalar öngörüyor. Bu düzenlemelere göre malik olmayan eş tapu kütüğüne aile konutu şerhi koydurabiliyor. Tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz kabul ediliyor

Aile konutu şerhi satışa engel mi?

4731 sayılı Türk Medeni Kanunu ile tapu sicilinde üzerinde aile konutu şerhi bulunan gayrimenkulün malikin borcundan dolayı icra takibi sonucunda taşınmazın cebri icra ile satışını engelleyen bir düzenleme getirilmemiştir.
Ipotekli eve kira şerhi konur mu?
İpotekli bir taşınmaza “aile konutu şerhi” konulabilir lakin, aile konutu şerhi önceki ipoteğin önüne geçemez. Şerhten sonraki işlemleri ise sınırlar.
Kredili eve şerh konur mu?
Bankalar çektiğiniz konut kredisi süresince tapuya şerh koyar, bu yüzden kredi kullandıracağı evin üzerinde her hangi bir ipotek ve şerh hükmünün olmaması ister. Sadece daha önce kredi kullanılarak alınmış ve üzerinde ipotek olan bir ev ise bu işlemi bankanız kanalıyla halletmeniz gerekir.
Kira şerhi ne demek?
Kira şerhi; özellikle uzun dönemli kiralamalarda mülk sahibi ile kiracı tarafından hazırlanan kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenmesidir. Bu işlem noter tarafından yapılır. Bu şerh ile mülk üçüncü bir kişiye satılsa dahi kiracının tahliyesi şerh edilen kira hakkı süresince istenemez.
Kimler tapuya şerh koyabilir?
Normalde tapuya şerh koyabilecek kişiler sınırlanmamıştır, yani şerh koymaya sebep olan hakka sahip olan herkes şerh koyabilir. Fakat kanunlar eşlerin birbirlerine karşı olan haklarını korumak amacıyla özel bir durumda eşlere tapuya şerh hakkı tanımıştır.

Tapu üzerine şerh nasıl konulur?
Tapuya şerh koyulabilmesi için mülk sahibinin evrakları eksiksiz bir şekilde toplayarak Tapu Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında şerh talebinin yazılı olduğu dilekçeyi yetkili kişiye vermeli ve tapuya şerh koyma ücretini de nakit olarak ödemelisiniz.
Tapuya şerh koyma masrafı ne kadar?
Tapuya Şerh Koyma Ücreti Ne Kadar ? Nasıl Hesaplanır ? Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden binde 6,83 olarak belirlendi.

 

asalhukuk , avukat , hukukbürosu , floryada hukuk bürosu, en iyi hukuk bürosu , en iyi avukat , avukat bul ,

avukata danış , en iyi boşanma avukatı , boşanma avukatı