AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK BÜROSU ; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Anayasa’nın 41. maddesine göre; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.”

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Böylece Anayasa bu maddeyle ailenin Türk hukukundaki önemini ortaya koymuştur.

Aile hukukunun özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Aile hukukunda bireylerin kurabileceği ilişkiler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.
  • Aile hukuku büyük ölçüde emredici kurallarla düzenlenmiştir.
  • Aile hukuku çocukları ve zayıfları korumayı amaçlamaktadır.
  • Aile hukuku toplumun temeli olduğundan devletin müdahalesi altındadır.
  • Aile hukukundaki ilişkiler belirli şekillere bağlıdır.
  • Aile hukukunun uğraştığı en temel konulardan biri evlilik olup, evliliğin nasıl kurulduğu, hangi hükümlere tabi olacağı, evliliğin nasıl sona ereceği aile hukukunun sorunlarındandır. İkinci grup sorun ise evlilik içinde veya evlilik dışında doğan çocuğun annesi-babası ve diğer hısımlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesindeki soybağı sorunudur.
  • Ayrıca aile hukuku küçükler ve korumaya ihtiyacı olan erginlerin de devlet kontrolünde korunmasını yani vesayet ilişkisini de düzenler.

Aile hukukunun içinde düzenleme bulan konular ise şu şekildedir; nişanlılık, evlilik, evlilikte mal rejimleri, hısımlık ve soybağı, boşanma, vesayet ve kayyımlık.

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU AVUKATI

Boşanma

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası , bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır

Boşanma avukatlarımız , hukuki tecrübelerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek müvekkillerimizi; boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davaları, tazminat davaları, velayet davaları, mal rejimi davaları, mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması konularında temsil etmekte ve başarılarını devam ettirmektedirler.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu,  aile ve boşanma alanında uzman avukatları ile aşağıda belirtilen alanlarda üzere danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermektedir:

Velayet Davaları Açılması ve Takibi

Nafaka Uyarlanma Davası Açılması ve Takibi

Nafaka ve Tazminat Davaları Açılması ve Takibi

Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması ve Takibi

Çekişmeli Boşanma Davası Açılması ve Takibi

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması ve Takibi

Nafaka ve Tazminat Alacaklarının Tahsili için İcra İşlemleri Yapılması

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Açılması ve Takibi

Şiddet Gösteren Eşin Evden Uzaklaştırılması Davalarının Açılması ve Takibi

Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin