Ayıplı Malın Garanti Süresi

Ayıplı Malın Garanti Süresi

Ayıplı Malın Garanti Süresi
Ayıplı Malın Garanti Süresi

Televizyonun ana kartında meydana gelen ve görüntü vermemesine sebep olan arızanın üretimden kaynaklı gizli ayıp mahiyetinde olduğu, zamana bağlı olarak ortaya çıktığı ve kullanıcı hatasının bulunmadığı bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Bir elektronik cihazın ana kartının onun asli fonksiyonlarını yerine getirmesini sağladığı genel hayat tecrübesiyle de malûmdur.

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde satın alınan maldaki üretimden kaynaklı ayıbın *ağır kusurla* tüketiciden gizlendiğinin kabulü gerekir.

Bu durumda *garanti süresi geçmiş olsa dahi* üreticinin yanında satıcı da tüketicinin seçimlik haklarından sorumlu tutulmalıdır.

 

TC Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
E: 2017/650
K: 2020/301
KT: 12.03.2020