Belediye İşçisinin Bahşiş Toplaması Hakli Fesih Sebebidir

"<yoastmark

Belediye temizlik işçisinin evlerin zillerini çalarak bahşiş toplaması hakli fesih sebebidir , Dosyada bulunan zabıta personeli tarafından düzenlenmiş 21.09.2009 tarihli tutanak incelendiğinde, sokak süpürgecisi olarak çalışan M.. A..’IN mesaisi bittikten sonra üniforması ile kapı kapı dolaşıp “çöpçüye bahşiş” diye seslenerek evlerden para istediğinin tespit edildiği, yapılan üst aramasında üzerinden 120 TL çıktığı, belediye veznesine yatırılmak üzere paranın alıkonulduğunun yazılı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine dosyada bulunan personel ifade tutanağı formu başlıklı 23.09.2009 tarihli matbu formda, davacı işçiye atfen el yazısı ile aldım parayı ifadesinin yer aldığı, ifade veren kısmında davacıya atfen isim ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada bulunan 23.09.2009 tarihli fesih yazısından, iş akdinin İş Kanununun 25/II-e maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmıştır.
Davacının doğruluk ve bağlılığa aykırı ve de güven sarsıcı eylemi nedeniyle iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi karşısında kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2012/15842 Karar No:2014/20180