Belirli Süreli Sözleşmelerdeki Bakiye Süre Ücreti

Belirli Süreli Sözleşmelerdeki Bakiye Süre Ücreti

Yargıtay İş Hukuku Dairelerinin Birleşmesinin Ardından Belirli Süreli Sözleşmelerdeki Bakiye Süre Ücretinin Durumu Netleşti!

Objektif şart bulunmamasına rağmen işçiyle yapılan belirli süreli sözleşmelerindeki cezai şarta ilişkin 2017/10 E. 2019/1 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ve 22. Hukuk Dairesi içtihatlarında bakiye süre ücreti yönünden farklılık oluşmuştu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi‘nin kapatılmasının ardından 9. Hukuk Dairesi’nin yeni heyeti, yerinde olduğunu düşündüğüm aldığı ilke kararlarda bakiye süre ücretinde objektif şart bulunmasının önem arz etmediğine hükmetmişti. 9.Hukuk Dairesi, birleşmenin ardından bu konudaki ilk kararını verdi ve ilke kararında da belirtildiği gibi “belirli süreli sözleşme” yapıldığı takdirde objektif şartın bulunmadığını işverenin kötü niyetli olarak öne süremeyeceğini, bu kapsamda haklı sebep olmaksızın işten çıkarılan işçinin bakiye süre ücretine hak kazanacağına hükmetti.

Bkz. Yarg. 9. HD 2016/222178 E. 2020/7846 K.