Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU
Ceza Hukuku

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK alanında olan deneyimi ile soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Ayrıca hukuk büromuz ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir.

Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle uzman ceza avukatı ihtiyacı büyük önem taşımaktadır

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, kamu hukuku alanına giren hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Genel ceza hukukunda suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza kavramı, bu dalın genel ilkeleri, suçun ortadan kalkma nedenleri, cezayı ortadan kaldıran nedenler gibi ilkeler yer alır.

Özel ceza hukuku ise ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin ne olduğunu ve cezalarını belirler.

Ceza avukatı olarak bilinen avukatlar ceza hukuku kapsamına giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır.

Hukuk büromuz avukatları ceza hukuku kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hukuk Büromuz özellikle İstanbul merkezli olacak şekilde; ceza davalarında müvekkillerini temsil, yasal danışmanlık hizmeti sunmasının yanında, dava takip hizmeti de vermektedir.

Ofisimiz İstanbul Ceza Avukatı olarak uzman Ceza Avukatları ile güçlü çözüm ortaklarına sahiptir.

Bu anlamda uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık,  taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları ve birçok alanda müvekkillerine öngörülü ve profesyonel hukuki destek sağlanmaktadır.

Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile birlikte hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte, infaz hukukuna ilişkin başvuruları da yapmaktadırlar.

CEZA HUKUKU AVUKATLARIMIZIN DESTEK VERDİĞİ ALANLAR;

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması
 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması
 • Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
 • Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
 • Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması
 • Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
 • İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
 • İnfaz hesaplama yapılması

HANGİ DAVALAR AĞIR CEZA YARGILAMASINA TABİDİR?

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere,

 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Yağma,
 • İrtikap,
 • Hileli iflas
 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar,
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar;

ağır ceza mahkemesinde görülmektedir. Görüldüğü üzere bu suçların tümü hukuki açıdan bir hayli ciddi suçlardır. Bu sebeple hakkınızda ağır ceza mahkemesinde bir dava ya da savcılıkta bu suçların konu edildiği bir soruşturma açıldıysa, ilk fırsatta bu davalar konusunda uzman bir ağır ceza avukatından hukuki destek almalısınız.

error: İçerik korunuyor !!