Çocuklar ve Yeni İnfaz Yasası Hükümleri

Çocuklar ve Yeni İnfaz Yasası Hükümleri

Çocuklar ve Yeni İnfaz Yasası Hükümleri

Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların haklara ulaşım konusunda diğer çocuklardan daha dejavantajlı durumda oldukları bir gerçektir.
Muhakeme hukukunda tutuklama tedbir olmasına rağmen, adli sistemin tutuklama harici diğer tedbirler üzerinden sınırlı sayıda karar verilmesi ve alternatif güvenlik tedbirlerinin adli sistemce değerlendirilmeye alınmaması, çocukların üstün yararını zedeleyen ve masumiyet karinesini de ihlal eden uygulamalardır. Özellikle bu salgın hastalık süresinde karar mercileri tarafından verilecek tutuklama kararlarının yerini adli kontrol gibi diğer tedbirlere bırakmalarını, masumiyet karinesini de gözetmelerini gönülden istiyoruz.

Ceza İnfaz kurumları açısından

5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında kanunda infaz süresinin hesaplanmasın da mahpus çocuklar eğer on beş yaşını doldurmamışlarsa kurumda geçirdikleri bir gün üç gün, eğer çocuk 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamışsa bir gün şeklinde değerlendirilecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, hesaplamada dikkate alınan yaşın mahpus çocuğun şuç işleme tarihindeki yaşı değil, kurum içinde bulunduğu yaşı olmasıdır.
Çocuk eğitim evinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkanlarından yararlandırabilir.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun Adli Kontrol adlı 20. Maddesine getirilen değişiklik ise şöyle;

Denetimli serbetlik müdürlüğü tarafından takip edilen çocuk için adli kontrol süresince rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir ve çocuk hakkında yapılacak ihtiyaç değerlendirmesine göre iyileştirme çalışmaları yürütülür.
İnfaz yasası ne yazık ki anneleriyle ceza infaz kurumda bulunan çocuklar için çok büyük değişiklik getirmemiştir. 30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilecekleri belirtilmiştir.
Bu denetimli serbetlik seçeneğinde ise İstisna Suçlar hariç – ki bunlar Kasten Öldürme Şuçu (TCK, 81,82,83) cinsel dokunmazlığa karşı işlenen şuçlar (102,103,104,105) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK 302-339),Terör Suçları – kadın hükümlü açık yada kapalı ceza infaz kurumundaki iyi halli olma durumu göz önüne alınarak Denetimli serbetlik süreleri 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.

avukat , avukat bul , ceza avukatı , hukukcu  ,ceza avukatı