Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Kararı
Cumhurbaşkanı Kararı

30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesindeki süreler 2 ay daha uzatılmıştır.

17 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, istisnalar hariç 3 ay süreyle işverenlere fesih (işten çıkarma) yasağı getirilmiş ve işbu süre Cumhurbaşkanlığı kararları ile daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Son durumda, 27 Ekim 2020 tarihinde 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağının süresi, Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, aynı şekilde 17 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, işten çıkarma yasağının uygulanacağı 3 aylık süre boyunca işverenlere çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izne ücretsiz imkanı tanınmış, bu süre de Cumhurbaşkanı tarafından bir kaç kez uzatılmıştı. Son olarak, işverene tanınan işçiyi ücretsiz izne gönderme yetkisinin süresi 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmış olup Cumhurbaşkanı kararı ile işbu süre de aynı şekilde 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Resmi Gazete