Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu

Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu

Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu

Çocuk bürosunun görevleri

  1. Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,
  2. Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak
  3. Koruma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime , işe , barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere ilgili kamu ve kuruluşları sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmak bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek.
  4. Bu kanunla ve diğer kanunlara verilen görevleri yerine getirmektir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu görenler çocuk bürosun da görevli olmayan Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.

Kolluğun Çocuk Birimi

Madde 31 .

1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.

2) Kolluğun çocuk birimi, koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmi bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir.

3) Çocuk kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkan sağlar.

4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim verilir.

5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı halinde kolluğun çocuk birimi durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder.

Görevlilerin Eğitimleri

Madde 32.

  • Mahkemelerde görevlendirilecek hakimler ve Cumhuriyet Savcıları ile sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine, adaylık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun çocuk hukuku sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir.
  • Mahkemelere atananların, görevleri süresince alanlarında uzmanlaşmalarını sağlama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağlanır.

 

 

avukat, hukuk bürosu, asal hukuk, asal hukuk danışmanlık, avukata sor, hukuki , avukar bul , boşanma avukatı , nafaka davası , velayet davası , icra avukatı , istanbul da avukat, avrupa yakası avukat,