Devre Mülk İş Sözleşmesinin İptali

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Devre mülk nedir?

Bir mülke ait kullanım hakkının belirlenmiş şekilde kullanılması için oluşturulan bir özelliktir.  Kısaca devre mülk bir mülkiyete belirli tarih arasında sahip olma hakkıdır. Devre mülkler de tapulu olur. Devre mülke sahip olan kişi süresi içinde devre mülkünü satma, devretme, kiraya verme gibi hakları da alır. Satın alınan devre mülkler yılda 15 gün veya daha uzun süre içinde kullanılabiliyor.

Devre mülk sözleşmesinin iptali ve cayma nasıl olur?

Devre mülk alınan firma sözleşmeden cayma formunu kurulum aşamasında verir. Sözleşme tapu müdürlüğünde veya noterde yapılıp resmi şekle uygunsa sözleşmenin iptali için 14 günlük yasal sürede satıcıya karşı cayma hakkı vardır. Ancak sözleşmede bulunması gereken hususların bulunmaması durumunda 14 günlük cayma hakkı kalkar. Tüketici sözleşmenin aykırı olduğu durumlarda 1 yıl içinde dilediği zaman bu hakkı kullanabilir. Bu nedenle sözleşmenin geçersizliğinin ve borçlu olunmadığının tespitinde 14 günlük cayma hakkı geçmiş olsa bile dava açılabilir.

Devre tatil ve devre mülk

Devre tatil hakkı kişiye belli bir yılın belli bir dönemi için sözleşmede yer alan konutta tatil yapma hakkı sağlar. Devre mülk ömür boyu tüketiciye ait olur ve daha sonra mirasçılarına miras olarak kalır. Bir defa satın alındığında yılın belirli dönemlerinde artık o kişiye ait olur.

Devre mülkün devre tatilden farkı şudur:

  • Devre mülkte tapu devri olayı vardır. Devre mülk satın alındığında o kişiye tapu verilmek zorundadır.
  • Devre mülk hakkı 10.06.1985 gün ve 3227 sayılı kanun ile 634 sayılı KMK’ nin 8. Bölümünde düzenlenmiştir. Devre tatil hakkı ise 4077 sayılı Kanun’da, 4822 kanun ile yapılan değişikliklerle, 6/B maddesinde düzenlenmiştir.
  • Devre mülk hakkı 15 günden az süreyle kullanılamaz, devre tatil hakkı ise 7 günden az süreyle kullanılamaz.
  • Devre mülk hakkında hak sahipleri müşterek mülkiyet hakkına sahiptirler. Devre mülk müşterek mülkiyet payına bağlı bir ayni bir haktır. Devre tatil ise şahsi bir haktır, yalnızca borçlusuna karşı ileri sürülebilir.
  • Devre mülk hakkı mesken gibidir ve müstakil yapılarda kurulur. Devre tatil hakkı ise bağımsız olup mutfak ve banyodan yoksun veya sadece mutfaktan yoksun birkaç odadan oluşan bölümlerde kurulabilir.
  • Devre mülk hakkında hak sahibi olan kişiler sözleşme ile bağımsız bölümlerde söz sahibi olabilirler. Devre mülk sözleşmesi sonradan değiştirilebilir. Devre tatilde taşınmaz üzerinde müşterek mülkiyet payı veya irtifak hakkı sahibi olmadığından taşınmaza ilişkin karar alamazlar. Devre tatil sözleşmesi sonradan değiştiremez.

Devre mülk üyeliği nasıl iptal edilir?

Noter aracılığıyla iptali gerçekleşir. Yetkili kişiye cayma bildirimi iletilir. Bununla alakalı noter gerekli belgeleri hazırlar ve firmaya ulaştırır.

Devre mülk vergisi var mıdır?

Devre mülk sahipleri emlak vergisi mükellefi sayılır. Devre mülk olunan konutun payına düşen kısmı kadar vergi ödemeleri gerekir. Devre mülk haricinde başka bir evi bulunmuyorsa devre mülk için sıfır oranlı evrak vergisinden yararlanılması gerekiyor. Ama eğer başa bir konut daha varsa kişinin üzerine her iki daire için vergi ödemesi yapılmalıdır.