Erkekler ve Şiddet Eğilimleri

Erkekler ve Şiddet Eğilimleri

Erkekler ve Şiddet Eğilimleri

Şu dönemde toplumsal olarak en çok yara aldığımız konu kadınlarımız..

Kadınlarımız ölüyorlar, öldürülüyorlar…

Kimisi günlerce aylarca katlandığı dayaklar eziyetler işkenceler yüzünden ,

Kimisi tecavüze uğrayıp  ,

Kimisi namus adı altında ailesince katlediliyor

Kimisi güpe gündüz sokağın ortasında eski kocası tarafından vurularak,

Aslında hepsinin ortak noktası erkek şiddeti ve eşitsiz gücün altında ezilmeleri.

Aslında olunanı konuşmak yerine neden oluyor diye konuşulsa nasıl olmaz diye çözüm aransa belki her gün içimizi yakan bir kadın cinayetine daha şahit olmayız.

İşte biz bunun için biraz neden sorusuna çözüm bulabilmek adına bir yazı hazırlamak istedik.

Neden ?

Bireylerin yaşamında ortaya çıkan değişiklikler ve stresin yanında hissedilen gerilim ve bıkkınlık

İçsel baskı hissi, öfke,

Bireyin gerilimini arttıran olay ve kişiler

Bireyin şiddet konusundaki düşünce ve fantezilerinin bulunması

Uyuşturucu

Alkol

Aile içinde yaşanan önceden yaşanmış psikolojik sorunlar

Tetikleyici Nedenler?

Stres ve çatışma yaratan olayların varlığı

Ekonomik güçlükler, hayat karşısında üst üste gelen talihsizlikler,

Gerçek ile bağdaşmayan beklentiler ve kişisel donadım yetersizliği

Gibi  birçok sebepten dolayı ortaya çıkan şeyin tamamına şiddet diyoruz halk arasında peki bu şiddeti kaç kadın ailesiyle paylaşıyor kaçı yardım istiyor kaçı kurtulmak için bir çözüm arıyor yada neden söylemiyor?

Neden söylemiyorlar ?

Kendisinin ve ailesinin başını belaya gireceğinden korkuyorsa,

Şiddet uygulayanın tehditlerinden korkuyorsa

Nasıl anlatıp ne yapamayacağını bilemiyorsa,

En kötüsü de kendisine yapılan davranışın yanlış olduğunu bilmiyorsa

Neden Söyler , Ne Zaman söyler ?

Şiddetin sıklığı ve derecesi artarsa,

Yapılanın doğru olmadığını fark ettiğinde

Söylemesi gerektiğini öğrendiğinde

Yaralanmaktan ölmekten korktuğunda

Güvenebileceği ve yakından tanıdığı biri ile karşılaştığında

Kendisini korunacağından emin olduğunda

Şiddet çocuğuna yöneldiğinde onu korumak amaçlı

Erkek Şiddete neden başvurur?

Çocukluğunda evde okulda disiplini sağlamak üzere şiddete tanık olduğunda ve yetişkinliğinde de sorun çözmede doğal seçenek olarak görüldüğünde,

Kadın sorumluluklarını yerine getirmediğinde

Kadın üzerinde otorite kurmak için

Toplumun da şiddeti bir sorun çözme yöntemi olarak benimsemesinde başvurmaktadır.

Kadın Şiddetle Karşılaştığında,

İlk şiddet sürpriz olduğunda af eder,

İncinmelerini geçici olarak görür,

Duygusal bağı zayıflar

Korkusu artar

Sabretmeye devam eder,

Şiddet artık dayanılmaz hal ve can güvensizliği oluşana kadar bekler.

Şiddet Eğilimi Olan Erkek

Sıklıkla terk edilme , kayıp , yardım görememe, bağımlılık güven duygusunda azalma

Kişilik bozukluğu tanısına sık rastlanma

Engellenmeyen karşı sükunetini kolay kaybetme

Kıskançlık

Şiddet Eğilimi Olan Erkek

Sıklıkla kendisini özel olarak görme

İhtiyaçları karşılayan kişi olarak özel ilgiye hakkı olduğunu düşünme

Kendi davranışları ile ilgili inkar, iddia etme ve yalana yönelme

Şiddet konusundaki görüşlerine pek çok kişinin katıldığını ve şiddetin hayatla başetme yollarından biri olduğu görüşünü savunma,

Madde bağımlılığı

Alkol kullanma

Başka kadınlarla ilişki kurma eğilimi.

Şiddet Sonuçtur…

Şiddet şimdiki zaman ve gelecek zaman açısından ele alınmalıdır.

Sonucu yaratan geçmişin araştırılması gerekir.

Aksi halde şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak ele alınmalıdır.

Şiddetin Önlenmesi

Aile içi şiddete maruz kalan ve uygulayana psikolojik yardım yapılmalı

Kadının kendine olan güveni arttırılmalıdır,

Kendilerine duydukları güven ve saygıyı arttırmak.

Merak Edilen Sorular…

Şiddete Karşı Başvurulacak Yerler?

Polis Merkezleri ve Jandarma Karakolları

Cumhuriyet Başsavcılığı

Aile Mahkemesi Hâkimliği. 

Alo 183; Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı

Acil Telefon Hatları

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri.

ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)

Kadına yönelik şiddetin türleri nelerdir?

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TÜRLERİ

FİZİKSEL ŞİDDET.

CİNSEL ŞİDDET.

SÖZLÜ/ DUYGUSAL/ PSİKOLOJİK ŞİDDET.

EKONOMİK ŞİDDET.

Aile içi şiddetin cezası nedir?

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kadına karşı şiddetin cezası nedir?

TCK 96’da eziyetin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis iken, çocuk, gebe kadın, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı olduğunda üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Kadına şiddete hangi mahkeme bakar?

Mahkeme ile kastedilen Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar.