EV TEMİZLİĞİ YAPMAMAK BOŞANMA NEDENİ MİDİR?

EV TEMİZLİĞİ YAPMAMAK BOŞANMA NEDENİ MİDİR?

EV TEMİZLİĞİ YAPMAMAK BOŞANMA NEDENİ MİDİR?

Bu yazımızda eşler arasında genelde senin görevin benim görevim gibi birbirine yüklenmeye çalışılan ev temizliği konusunun hukuki boyutu hakkında bilgi vermek istedik.
Yargıtay uygulamasına göre ev temizliği ile ilgilenmemek evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında duygusal şiddet sayıldığından boşanma nedenidir.
‘‘…davalının (kadının) ev işlerini yapmadığı, temizliğe dikkat etmediği, çamaşırları yemek tenceresinde kaynattığı, doğum halinde vücudunun bozulacağını ifade ettiği anlaşılmaktadır. Kadının bu davranışları sebebiyle de taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik meydana gelmiştir.’’ Yargıtay 2.HD 9359-16104
Bu karara karşı muhalefet şerhimizi koymakla beraber evlilik birliği içerisinde eşlerin görevleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.
TMK Madde 185 gereğince; Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.
Kanuna göre ; kadının görevleri ( ev temizliği, çocuk bakımı vs.) tek tek sayılmamış olup, evlilik birliği içerisinde eşler birbirine yardımcı olmak zorundadır denilmiştir.

EV TEMİZLİĞİ YAPMAMAK BOŞANMA NEDENİ MİDİR?

Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların, evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığı ve davayı açan eşin bu olay nedeniyle ortak hayatı sürdürmesinin kendisinden beklenip beklenmeyeceğini tartışmıştır.

Yargıtay’ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalidesi hakkında asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, epilasyona gitmeyi reddetme, çocukların ve evin bakımını ihmal etme, eşini doktor yerine üfürükçüye götürme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir..

Eşlerden biri dışarıda çalışmayı tercih ediyorsa diğeri evde kalıyorsa evde kalan eş, ev işlerini halletmek için çaba sarf etmelidir; ancak bu durum diğer eşin hiçbir şekilde eşine yardım etmeyeceği anlamına gelmemektedir. Eşlerin birbirine yardımcı olmaları, hem bir yükümlülük hem de aile olmanın gereğidir. Ev işlerinin hem de çocuklar da varsa dışarıda para kazanılan bir işten daha yorucu olduğu da bir gerçektir. Temizlik ve ev işlerini yapmak, çocuklar ile ilgilenmek gibi sorumluluklar, evlilik birliği içerisinde tarafların eşit rol almasını gerektirir. Aksi takdirde evlilik birliği, bir iş ilişkisi olmaktan öteye geçemez.

Evlilikte her şeyi beraber yaparak, hayattaki zorluklara birlikte göğüs germek karı kocanın olmanın gereğidir.

Evin bütün sorumluluğunu kadının üzerine yüklemek hakkaniyete aykırıdır. Yüzyıllardan beridir süregelen kadın erkek eşitliği açısından bu karara katılmadığımızı ifade ederiz.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz