Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK , yerli ve yabancı müvekkillere, ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım, telif ve sair fikri mülkiyet hakları ile markadan doğan haklarının korunmasında, lisans, ruhsat, franchise başta olmak üzere bu hakların kullanılması veya devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde, hakların kullanımı ve korunmasında hukuki danışmanlık verilmekte ve müvekkiller, fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda ve yargı ve idari merciiler nezdinde temsil edilmektedir.

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU HİZMETLERİMİZ;

 • Tecavüz ve haksız rekabet davaları.
 • Müspet ve menfi tespit davaları.
 • Muarazanın men’i davaları.
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
 • Hükümsüzlük davaları.
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları.
 • Resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması.
 • Marka, Patent ve Tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi.
 • Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması.
 • Üçünçü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi.
 • Enstitü’nün müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması.
 • Müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi.
 • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi.

Fikri Mülkiyet ile alakalı aklınıza takılabilecek sorular ve detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

error: İçerik korunuyor !!