Florya Şirket Danışmanı

Florya Şirket Danışmanı

Florya Şirket Danışmanı

Şirket avukatlığı zor ve devamlı takip ister çünkü;
* İş ve vergi hukuku bilgisi gerektirir : Şirket çalışanlarının özlük dosyalarının düzgün tutulup tutulmadığı, iş güvenliği açısından işyerinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, iş sözleşmelerinin, ikale sözleşmelerinin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği gibi birçok konuda bilgi sahibi olmanız gerekir.

* Ticaret ve borçlar hukuku bilgisi gerektirir. Sözleşme hazırlamanız, şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunmanız, kararların usulüne uygun alınıp alınmadığını denetlemeniz, ticari defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını, açılış – kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığını, kesilen faturaların usulüne uygun olup olmadığını, ayıp ihbarlarının süresinde yapılıp yapılmadığını ve sair bir çok konuda yeterli hukuki donanıma sahip olmanız şarttır.

* İcra hukuku bilgisi gerektirir. Şirketin alacaklarını tahsilde pratik ve becerikli olmanız, icra iflas kanununda düzenlenen suçlardan faydalanmanız, alacağı tahsil edebilmek için en az zahmetle nasıl tahsilat yapılması gerektiğini bilmeniz şarttır.

*Gayrimenkul hukuku bilgisi gerektirir; Şirket adına teminat ipoteği almanız, resmi senet hazırlamanız, tapuda vekaleten işlemler yapmanız gerekebilir.

Bir şirketin tüm hukuki ihtilaflarına çözüm bulabilecek kapasitede hukuk hizmeti verebilmek için, avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmak en başarılı çözümdür. Ortaklıkta her bir avukat, farklı uzmanlık alanında kendini geliştirir ve müvekkil şirkete hukuk hizmeti sunarsa, verilecek hizmet de o derece profesyonel olacaktır. Hem böyle olunca, müvekkil, kendi bünyesinde maaşlı avukat çalıştırmaktansa, aynı maliyete veya az bir farkla, tüm hukuki desteği alabilmek için birden fazla avukatla çalışmayı tercih edeceklerdir.
Florya’da bulunan hukuk büromuzu arayarak detaylı bilgi alıp şirket avukatlığı için görüşmeler sağlayabilirsiniz.