Fotokopi Belge Üzerinde İmza İncelemesi Yapılamaz

Fotokopi belge üzerinde imza incelemesi yapılamaz

“… Hükme esas alınan bu bilirkişi raporunda, imzanın bulunduğu belgenin fotokopisi üzerinde inceleme yapılmak suretiyle sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Fotokopi belge üzerinde imza incelemesi yapılarak tanzim edilen rapora itibar edilmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca mahkemece, fotokopi belge üzerindeki imza incelemesi ile yetinilip sözleşmedeki imzanın davacı …’ın eli ürünü olduğu sonucuna varılarak, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

 

Yargıtay 13. HD 2017/2704 E., 2019/12414 K.