Hâkim, Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlıdır

Hâkim, Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlıdır

“…6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26. maddesi “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez.
Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” hükmü uyarınca taleple bağlılık kuralına aykırı olarak talepten fazlasına karar verilmesi usule aykırıdır. Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde kıdem tazminatına 03/11/2014 tarihinden faiz yürütülmesi talep edilmesine karşın bu alacak kalemine 08/10/2014 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi talep aşımı mahiyetinde olduğundan bozmayı gerektirmiştir.”

T.C YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 26903
Karar: 2020 / 1748
Karar Tarihi: 06.02.2020