Hamileyken İş başvurusunun Reddi Ayırımcılık Yasağının İhlalidir

Hamileyken İş başvurusunun Reddi Ayırımcılık Yasağının İhlalidir

Hamileyken İş başvurusunun Reddi Ayırımcılık Yasağının İhlalidir

Gebelik sebebiyle iş başvurusunun reddi, ayırımcılık yasağının ihlalidir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’nun 10.000 TL idari para cezası verdiği kararı ve özellikle ispat yüküne ilişkin değerlendirmeleri, sevindirici!

“Başvuranın sunduğu ve çözümü yaptırılan ses kaydındaki konuşmalardan başvuran pozisyonu için teklifte bulunulduğu, ancak başvuranın gebe olduğunu belirtmesinin ardından “Biz daha sonra sizi sürece dahil edelim.” söylemlerinden ve görüşmenin sonlandırılmasından başvuranın işe alım sürecini kendi isteğiyle sonlandırdığı açıklamalarının ikna edici olmadığı ve başvuranın gebe olması nedeniyle işe alınmadığı anlaşılmaktadır ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasını içeren vakalarda, iddianın kanıtlanması çoğu zaman mağdur açısından oldukça zordur. Bu şartlarda, somut olayda delillerin yok olması tehlikesi bulunduğundan, başka türlü delil elde etme imkânı bulunmayan başvuran tarafından sunulan ses kaydı, uluslararası mahkeme içtihatlarının kabul ettiği delillerin katı usuli kurallara bağlı olmaması ve serbestçe değerlendirilmesi ilkesi ve Yargıtay içtihatları da göz önünde bulundurularak doğrudan ayrımcılık karinesinin oluşması için yeterli sayılmalıdır.”

Yazını  Orjinal Hali İçin Tıklayınız..