İhtarname İçeriğinin Davacıyı Bağlaması

İhtarname İçeriğinin Davacıyı Bağlaması

İhtarname İçeriğinin Davacıyı Bağlaması
İhtarname İçeriğinin Davacıyı Bağlaması

“…Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının bakiye 64 gün yıllık izin ücreti hakkı olduğu kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de davacı tarafça davalıya gönderilen 24/07/2014 tarihli ihtarnamede bakiye 40 günlük yıllık izin ücreti olduğu belirtilmiştir. Bu açıklama davacıyı bağlayacağından bakiye izin süresinin 40 gün olduğu kabul edilmelidir. ”

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 19523
Karar: 2019 / 2533
Karar Tarihi: 29.01.2019