İntihara Yönlendirme Suçu Avukatı Adıyaman

 

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU

  • İntihara yönlendirme suçunun faili söz konusu suçu kanunen sayılan seçimlik hareketlerinden biriyle gerçekleştirebilir. İntihara yönlendirme suçunun düzenlendiği yasal düzenleme olan Türk Ceza Kanunu m.84’e göre,

“Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇUNUN TEMEL HALİ 

Fail,

  • Başka bir kişiyi intihara yönelik azmettirirse, bu halde intihar düşüncesi henüz oluşmamış birini ikna ederek intihar eylemine karar verdirtmişse,
  • Başka bir kişiyi intihara teşvik ederse, bu halde aklında intihar düşüncesi var olan ancak henüz bu konuda karar vermemiş birini teşvik ederek intiharı gerçekleştirmesine neden olmuşsa,
  • Başka bir kişide hali hazırda bulunan intihar kararını kuvvetlendirirse,
  • Başka bir kişinin intihar etmesine, intihar kararına yardım ederse bu suçu işlemiş kabul edilir.

İntihara yönlendirme suçunun işlenebilmesi için fail tarafından gerçekleştirilen hareketler suçun temel şekline ilişkindir ve fail tarafından intihara yönlendirme suçunun basit halinin işlenmesi halinde fail 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

 

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

  • Fail tarafından intihara yönlendirme suçunun işlenmesi sonucu intihar eylemi de gerçekleşmişse öngörülen ceza arttırılır ve fail 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
  • Fail intihara yönlendirme suçunu başka bir kişiyi intihara alenen teşvik ederek işlemişse öngörülen ceza arttırılır ve fail 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Failin alenen teşvik etmesi, yalnızca kişinin değil toplumun da bu teşvikten etkilenmesi, örneğin ilgili kişinin toplum içinde teşvik edilmesi halinde mümkün olabilir.
  • Failin intihara teşvik ettiği kişi, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan bir kişi ise fail kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur.
  • Fail başka bir kişiyi cebir veya tehdit kullanarak intihara mecbur etmişse fail kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur.

İntihara Yönlendirme Suçu Avukatı Adıyaman

İntihara yönlendirme suçu şikayete tabi suçlar arasında mıdır?

İntihara yönlendirme suçu şikayete tabi suçlar arasında olmadığından Savcılık tarafından bu suçun işlendiği öğrenildiğinde suç re’sen soruşturulacaktır ve suça ilişkin herhangi bir şikayet süresi olmayacaktır.

 

İntihara yönlendirme suçuna ilişkin kovuşturma evresinde açılmış kamu davasında yargılamaya yapmaya görevli mahkeme hangisidir?

İntihara yönlendirme suçuna ilişkin yargılamalar görevli mahkeme olarak, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

 

İntihara yönlendirme suçuna ilişkin olarak açılmış ceza davasında zamanaşımı süresi nedir?

İntihara yönlendirme suçuna ilişkin olarak açılmış ceza davasında dava zamanaşımı süresi suçun temel hali bakımından 8 yıl olduğundan 8 yıllık süre içerisinde dava açılmamış veya açılmış olsa dahi sonuca ulaşılamamış ise dava düşecektir. Fakat intihara yönlendirme suçunun nitelikli halleri bakımından zamanaşımı süresi 15 yıldır.

 

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4118

K. 2013/7481

T. 04.12.2013

SUÇ : İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU – TCK 84

“Evli ve iki çocuk babası olan 31 yaşındaki sanık B. ile 16 yaşındaki mağdur K.’in arkadaşlık yapmasını ailelerinin onaylamaması üzerine, B.’in 11.03.2010 tarihinde K.’in telefonuna mesaj çekerek benimle her şeye var mısın dediği, K.’in de evet şeklinde cevap vermesi üzerine, bu kez de mağdureden öldürecek bir ilaç getirmesini istediği, 12.03.2010 tarihinde K.’in evden 4 kutu ilaç alarak okul çıkışı B. ile buluştuğu, birlikte Mersin’den Erdemli’ye gittikleri, burada bir pansiyonda kaldıkları, 14.03.2010 tarihinde B.’in K.’e ilaçları getirip getirmediğini sorduğu, K.’in de getirdiğini söylemesi üzerine ilaçları paylaştıkları, önce K.’in içmeye başladığı, B.’in de ilaçları içtiği, bir süre sonra hastaneye gittikleri ve tedavi sonucu yaşama döndürüldükleri olayda, intihar etmeyi sanık B.’in teklif ettiği ve intihar etmekte kullanılan ilaçları sanığın isteği üzerine mağdurenin temin ederek getirdiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan intihara yönlendirme suçundan cezalandırılması gerektiği düşünülmeksizin, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmektedir.”

 

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

K. 2014/6311

SUÇ : İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU – TCK 84

“Mağdur Serap’ın sanık E…R…ile evlenmek amacıyla arkadaşlık yaptığı, sanığın kendisini astsubay ve bekar olarak tanıttığı, sanığın annesinin mağduru arayarak, sanığın daha önce evlenip boşandığını, astsubaylıktan atıldığını, kendisinin ziynet eşyalarını çaldığını, oğlunun psikolojik durumunun iyi olmadığını söylemesi üzerine mağdurun sanıktan ayrıldığı, mağdurun kendisinden ayrılmasını kabullenemeyen sanığın mağduru “sana ve ailene Diyarbakır’ı dar ederim, seni rezil edeceğim, seni ya ailen öldürsün ya da ben öldüreceğim” şeklinde tehdit ettiği, mağdurun olay günü 13 metre yükseklikteki balkondan atlayarak intihara teşebbüs ettiği, yaralanması nedeniyle hayati tehlike geçirdiği, tıbbi tedavi sonucu hayata döndürüldüğü olayda, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 106.maddesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu anlaşılmakta ise de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 20.11.2008 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında intihara yönlendirme, tehdit ve hakaret suçlarından kamu davası açıldığı, mahkemenin incelemeye konu 25.09.2012 gün ve 2012/482-508 sayılı kararı ile mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle hakaret suçundan düşme ve tehdit suçundan da delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildiği, düşme ve beraat kararlarının aleyhe temyiz bulunmadığından kesinleştiği hususları da gözetilerek, sanık hakkında intihara teşvik suçundan unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmektedir.”

İntihara Yönlendirme Suçu Avukatı Adıyaman

Stajyer Derya MERİÇ

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.