İş Koşullarının Kabulü

İŞ KOŞULLARI DEĞİŞEN İŞÇİNİN SEKİZ AY KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ ZIMNEN KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ –
Davacı İşçi Davalı Bankanın Genel Müdürlük İşyerinde Çalışırken Önce Levent Şubesinde Görevlendirildiği – 3 Ay Kadar Sonra Bu Defa Avcılar Şubesinde Çalışmak Üzere Görev Değişikliği Yapıldığı – Dosya Kapsamı ve Özellikle Her İki Taraf Tanık Anlatımlarına Göre Genel Müdürlük İşyerinde İşyerine Gidiş Gelişlerde Servis İmkanı Olduğu Halde, Şube İşyerlerinde Servis Sağlanmadığı – Yol Parası da Ödenmediği – Çalışma Koşullarının Davacı Aleyhine Değiştirildiğinin Anlaşıldığı – İşçinin Değişiklik Sonrasında 8 Ay Kadar Çalışmaya Devam Etmesinin Değişikliği Zımni Olarak Kabul Ettiği Anlamına Gelmediği – İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshettiği Sonucuna Varılarak Kıdem Tazminatı Hüküm Altına Alınması Gerektiği

YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2016/1820
Karar Numarası: 2020/6369
Karar Tarihi: 24.06.2020