İş Sözleşmesini Kendi İsteğiyle Fesh Eden İşçi

İş Sözleşmesini Kendi İsteğiyle Fesh Eden İşçi

İş Sözleşmesini Kendi İsteğiyle Fesh Eden İşçi

İşçinin özel nedenleri gerekçe gösterip kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi kaydıyla iş sözleşmesinin feshini istemiştir. Bundan sonra işverence kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. İş sözleşmesini kendi isteğiyle fesh eden işçisinin işe iade talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
Davalı tarafça savunmaya dayanak olarak sunulan istifa dilekçesinde davacı özel nedenleri gerekçe gösterip kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi kaydıyla iş sözleşmesinin feshini istemiştir. Bundan sonra işverence kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.
Taraf beyanları, istifa dilekçesi, ibraname ile özellikle davacı tanığı …’in beyanı davacının işyerinden kendi isteği ile ayrıldığını doğrulamakta olup irade fesadına yönelik bir ispat da yoktur. Buna göre iş sözleşmesinin feshine yönelik talebin davacıdan geldiği ve işverence tazminat ödenmesi istemli talebin kabul edildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklandığı şekilde iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesh eden işçisinin işe iade talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 2995 Karar: 2016 / 20510

Sizlerde işvereninizle ilgili sorun yaşıyorsanız ; işe iade , fesih  , ihbar tazminatı  gibi bir çok konuda yetkili avukatlarımızdan bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.