İşe iade davasını açma süresi

İşe iade davasını açma süresi

İşe iade davasını açma süresi

Belirli niteliklere sahip işyerlerinde, herhangi bir haklı ya da geçerli neden olmaksızın işine son verilen işçinin, işverene karşı işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır.
İşe iade davalarında, söz konusu davanın açılabilmesinin, daha doğrusu davanın kazanılabilmesinin birtakım şartları mevcut. İşçinin söz konusu davayı açmadan önce kendisi yönünden bahse konu şartların oluşup oluşmadığını, diğer bir adıyla iş güvencesi kapsamında olup olmadığını irdelemesi ve ona göre hareket etmesi gerekmektedir.
İş Kanunu’ndaki 18. 19. 20. 21. 22. ve 29. maddeler işverenin hangi durumlarda iş akdini ortadan kaldırabileceğine değinmektedir. Bu nedenle de işe iade davası, iş akdi geçerli bir neden olmadan fesih olan kişinin mağduriyetinin giderilmesi adına açılacak dava türünü ifade etmektedir. İşten atılan kişiler, işe iade davası şartlarını yerine getirerek davayı açabilmektedir
Bu noktada işe iade davası açılabilmesi için bir takım şartlar vardır. Davanın ne kadar sürede açılacağı, işe iade davasını kimlerin açabileceği, kimlerin işe iade davası açamayacağı gibi hususlar 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde belirtilmektedir.

İşe iade davasının şartları ;

İşçinin sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır.
İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalıdır.
İşveren bünyesinde en az 30 işçi çalışmalıdır.
İşçi, işveren vekilliği tarzında bir statüde çalışmıyor olmalıdır.
İşe iade davasına ilişkin arabuluculuk başvurusunun ve devamında işe iade davasının yasal süresi içerisinde açılması gerekmektedir.
İşverenin işçiyi çıkarmakta haklı ya da geçerli bir sebebi olmamalıdır.

İşe iade davasını açma süresi ne kadardır?

İş Kanunu madde 20/1 uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. İşçi için dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir. Bu süre içinde işçi dava açmadığı takdirde işe iade edilme hakkını kaybedecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ihbar süresi geçtikten sonra bir aylık süre olmayıp, fesih bildirimi yapılması ile birlikte bir ay içerisinde işe iade davası açılabileceğidir.

avukat , avukat bul , hukuk bürosu , asal hukuk, asal hukuk danışmanlık , iş hukuku