İstimlak Ne Demek

İstimlak Ne Demek

"<yoastmark

Bir kişinin özel mülkiyetinin kamu tarafından kamu yararı amacıyla bedeli ödenerek mülkiyetin kamuya geçmesini ifade eder.
İstimlak Kararı Kim Tarafından Alınır?
Bu istimlak kararı kamu yararı için kanunda yazılı kurum ve kuruluşlar tarafından alınır. Belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
İstimlak Davası Ve Süresi
İstimlak kararının iptali davasını ancak davacı açabilir. Davaya ek olarak tapu sureti ve veraset ilamı eklenmelidir. İstimlak kararları aleyhine 30 gün içinde idari yargıda dava açılabilir. Dava davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesince açılır. Bu 30 günlük dava açma süresinin geçirilmesi halinde tekrar dava açılamaz. Ödenecek bedel az gelirse eğer Adli Yargıda artırım davası açılabilir. Bu davanın açılabilmesi için emsaller ve bedelin yüksel olmasının nedeni açıklanmalıdır. Bu dava süresi hemen hemen 1 yıl sürebilir.

Istimlak nasıl öğrenilir?

İstimlak Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz. · Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile İstimlak Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.
Istimlak şerhi ne demek?
Özel mülkiyete sahip bir gayrimenkulün, devletin ya da belediye gibi kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesine olanak sağlayan istimlak, kanuni bir yoldur. Kamulaştırma Kanunu ile istimlakın hangi durumlarda ve nasıl yapılacağı hükme bağlanmıştır.