İşveren Çalışana Verdiği E-posta Hesabını Denetleyebilir Mi?

İşveren Çalışana Verdiği E-posta Hesabını Denetleyebilir Mi?

İşveren Çalışana Verdiği E-posta Hesabını Denetleyebilir Mi?

Önemli bir Anayasa mahkemesi kararı!
İşveren çalışana verdiği kurumsal e-posta hesabını denetleyebilir mi?
Anayasa Mahkemesi, çalışanlara tahsis edilen kurumsal e-posta hesaplarındaki yazışmaların incelenmesinde işverenin meşru menfaatinin bulunduğunu ancak bunları denetleyebilmesi için çalışana tam ve açık bilgilendirme yapması gerektiğine karar verdi.
Bilgilendirme yapılmaksızın incelenecek mail yazışmaları, işverenin hukuki sorumluluğunu doğurabileceği gibi cezai sorumluluğunu da doğurur.
İşyerine bağlı kurumsal e-posta üzerinden özel ve kişisel olarak kullananımı tespit edilen ve iş akdi feshedilen çalışan için mahkeme ve Yargıtay haklı fesih derken; Anayasa Mahkemesi Özel Hayatı Gerekçe Gösterip Çalışanı Haklı Gördü…

Çalışanın kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin fesih edilmesi nedeniyle özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddalarına ilişkindir.

14 Ekim 2020 Tarihli ve 31274 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı