Kadın Hakları Sözleşmesi

Kadın Hakları Sözleşmesi

Kadın Hakları Sözleşmesi

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi

Kabul Tarihi : 18 Aralık 1979
Yürürlük Tarihi :3 Eylül 1981
Türkiyenin Onaylama Tarihi : 11 Haziran 1985
Uluslararası alanda, özellikle kadın araştırmaları alanında İngiliz adının baş harflerinden oluşan CEDAW olarak anılan Sözleşme, dünya nüfusunun yarısı olan kadınların insan haklarına odaklanması nedeniyle diğer insan yarısı olan kadınların insan haklarına odaklanması nedeniyle diğer insan hakları sözleşmeleri arasında özel ve önemli bir yere sahiptir.
Ocak 2020 Tarihi itibariyle 189 ülke tarafından onaylanmış bulunmaktadır. ABD, Sözleşmeyi 1980 imzalayan ancak onaylamamış olan tek ülkedir.
Sözleşmede temel insan hakları, insan onur ve değeri esas alınarak, Başlangıç bölümünde ifade edildiği gibi, ayrımcılığın her şeklinin insan onurunu zedelediği kabul edilmiştir.
Sözleşmenin birinci maddesinde yer alan tanıma göre;
– Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın,
– Kadın erkek eşitliğine dayalı olarak yaşamın her alanında insan haklarının tanınmasını kullanılmasını, yararlanılmasını
– Engelleyen veya ortadan kaldıran
– Cinsiyete dayalı olarak yapılan herhangi bir ayrım; dışlama veya sınırlama
Bu sözleşme hükümleri açısından kadınlara karşı ayrım olarak kabul edilmektedir.

Kadınların çalışma yaşamındaki durumlarına ilişkin Türkiye’nin de taraf olduğu temel ILO Sözleşmeleri Şunlardır:
– 4.6.1935 tarihli her nevi Maden Ocaklarında yeraltı işlerinde,
Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 No.lı ILO sözleşmesi 1937
– 6.6.1951 tarihli Eşit değerde iş için erkek kadın arasında ücret eşitliği hakkında 100 no.lı ILO Sözleşmesi 1967
– 4.6.1958 tarihli Ayrımcılık İş ve Meslek hakkında 111 sayılı ILO Sözleşmesi 1967
– 17.6.1964 tarihli İstihdam Politikası Hk. 122 nolu ILO Sözleşmesi 1977
İş kanununda 2003 yılında yapılan değişikliklerle ILO Sözleşmelerine uyum sağlanmıştır.

Türkiye’nin Onaylamadı ILO Sözleşmeleri

. 156 nolu Aile sorumlulukları olan işçi sözleşmesi 1981
.123 nolu İstahdam
.165 nolu Aile sorumlulukları olan işçiler
.175 nolu Kısmi süreli çalışma söz. 1994
.177 nolu Ev-eksenli Çalışma Sözleşmesi 1996
.183 nolu Analığın korunması Sözleşmesi 2000
.189 nolu Ev işleri için İnsana Yakışır İş Sözleşmesi, 2011
ILO kuruluşunun 100. Yılında 21.6.2019 tarihinde 290 no.lı Çalışma yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin yeni bir sözleşme kabul edilmiştir. Sözleşmede herkesin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizden arınmış çalışma hakkı olduğu önemle vurgulanmıştır.

asal hukuk , asal hukuk danışmanlık , hukuk bürosu , avukatlık bürosu , avrupa yakası hukuk bürosu