Kamulaştırmasız El Atma

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırma yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının mahkemeye başvurarak hiçbir kamulaştırma işleminde bulunmayıp başkalarının mallarına bedel dahi ödemeden el koymalarıdır.

Bu durumda taşınmaz bina ise bina sahibinin binasına el koyana karşı binanın bedelinin kendisine ödemesi için bedel davası açma hakkı vardır.

Bu bedel davasının açılması için söz konusu taşınmazın tapuda kaydı olması gerekir. Ancak;

Taşınmaz tapuya kayıtlı değilse: Tapu tahsis belgesi mal sahibine kamulaştırmasız el atma davası açma yetkisi vermez.

Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

Gecekondu ve bu tarz yapıtlarda yaşayıp tapusu olmayanlara verilen belgedir. tapu tahsis belgesi gecekondunun bulunduğu yer belediyesinden kolayca alınabilir.

7139 sayılı kanunun 55. Maddesi uyarınca tapu tahsis belgesine dayalı başvuru süresi 31.05.2023 tarihine uzatılmıştır.

El Atma Davalarında Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

ilk olarak bu davanın adli yargı alanına mı idari yargı alanına mı girdiğine bakılırdı. Ama yeni düzenlemeye göre hukuki el atmaya ilişkin davalara idari yargı bakar. Fiili el atmalara karşı davalara ise Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

Hangi Süreler İçinde Yasal Yollara Başvuru Yapılmalıdır?

Süreye bağlı olmaksızın yasal süreç başlatılabilir.

Kamulaştırmasız El Atmada Uzlaşma Dava Şartı Mıdır?

Hayır. Günümüzde artık kamulaştırmasız el atma özel bir dava şartı değildir.