Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu

09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunun 63. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi değiştirilmiştir.

Buna göre Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunmaktadır.

Gerçek kişilerde ceza sorumluluğu çek hesabının sahibine ait olmakla birlikte, tüzel kişilerde durum farklıdır. Şirketlerde çeki imzalayan değil, düzenleme tarihine göre karşılığını bankada bulundurmak zorunda olan kişi hakkında ceza sorumluluğunun doğacağı tartışmasızdır.

Çekin düzenlendiği sırada şirketin yetkilisi

(A) iken, düzenleme tarihine göre ödenme süresi geldiğinde

(B) olmuş ve çekin karşılığı bankada hazır bulundurulamamış veya bulundurulmamışsa, bu durumda ceza sorumluluğu çeki imzalayan

(A) hakkında değil, düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde çekin karşılığının ödenmediği tarihte şirket yetkilisi olan

(B) yönünden doğacaktır.

Bu hususta detaylı bilgi ve hukuki destek için Asal Hukuk Danışmanlık büromuzu arayarak avukatlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz.