KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ’nün KORUNMASI HAK İHLALİ

KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ’nün KORUNMASI HAK İHLALİ

KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ'nün KORUNMASI- HAK İHLALİ
KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ’nün KORUNMASI- HAK İHLALİ

Anayasa mahkemesi, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bireysel başvuruya ilişkin kararında, özetle; “5271 sayılı CMK 109. maddesine göre tutuklama yerine uygulanan “Konutu Terk Etmemek” şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanabilmesi için de, suç işlendiğine dair somut deliller aranır ve uygulamanın ölçülülük ilkesine de uygun olması gerekir.

Anayasanın 15. maddesinde düzenlenen çekirdek haklar arasında olmasa da, Olağanüstü yönetim dönemlerinde de, kişi özgürlüğünün anayasal ilkeler ve yasal düzenlemeler kapsamında korunması gerekir” şeklindeki gerekçelerle, somut delil olmaksızın uygulanan başvuruya konu adli kontrol tedbiri nedeniyle başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının(An. m.19) ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete