Koronadan Dolayı Kirayı Yarıya Düşüren Karar

Koronadan Dolayı Kirayı Yarıya Düşüren Karar

Koronadan Dolayı Kirayı Yarıya Düşüren Karar

Türkiye’de Covid-19 sebebiyle olağanüstü dönem 13.03.2020 tarihinde başlamıştır. Ülkemizin de içinde bulunduğu durum nedeniyle yetkililer ”EVDE KALIN” çağrısı yapmıştır.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelgeler ile iş yerlerinin faaliyetleri durdurulmuş ve koronavirüs vakalarının çok hızlı artması nedeniyle birçok sektör iş yapamaz hale gelmiştir. Bu yüzden çok fazla iş yeri sahibi, iş yeri kiralarını ödeyememiş, kira indirimi için mahkemeye başvurmak durumunda kalmıştır.
Pandemi sürecinde mahkemeye başvuran bir restoran işletmecisi kirasında indirim yapılması isteminde bulundu.
Kararı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi pandemiyi olağanüstü durum olarak niteleyerek iş yeri sahibini haklı bulmuş, kira bedelinin azaltılması kararını vermiştir.
Dosyayı inceleyen mahkeme; ‘‘Genel olarak sözleşmelerde ‘‘ahde vefa’’ ilkesi geçerlidir. Ancak Türk Borçlar Kanunun 138.maddesinde açıklandığı üzere sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmesi beklenmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkması durumunda sözleşmeye bağlılık ilkesinin sıkı bir şekilde uygulanması hakkaniyete aykırı olacağından hakimin sözleşmeye müdahalesi ve sözleşmeyi yeni koşullara uyarlaması mümkündür. Yaşanılan salgın hastalık sürecinin olağanüstü bir durum olduğu ve taraflarca öngörülemeyeceği açıktır o halde genel olarak salgın hastalık sürecinin Türk Borçlar Kanununun 138. Maddesinde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir’’. Bundan dolayı mahkeme kirada yüzde 50 indirim yapılmasını uygun görmüştür.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi

4. Hukuk Dairesi

Dosya No : 2020/1103

Karar No  : 2020/1008

Bursa´da, corona virüsü salgını sürecinde 23 bin TL’lik dükkan kirasını ödeyemeyen restoran sahibi, kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi de restoran sahibini haklı bulup, kira bedelini, yüzde 50 düşürerek, 11 bin 500 TL’ye indirdi. Restoran sahibi de kararın Yargıtay süreci sonuçlanana kadar kirayı yarı oranda ödemeye başladı.

Nilüfer ilçesindeki restoranın, kira bedeli olan 23 bin TL’yi ödeyemeyen iş yeri sahibi avukatı aracılığıyla, kiranın düşürülmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Borçlar Kanunu´nun 138´nci maddesindeki ‘Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme‘ talebiyle yapılan başvuruyu Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti.
OLAY BÖLGE ADLİYESİNE TAŞINDI
Restoran sahibinin avukatı Olcay Göçüm de kararı, Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi´ne taşıdı. Daire, yapılan yargılama sonunda restoran sahibini haklı buldu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi, kararında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sırasında pandemi sürecinin öngörülemeyen bir durum olduğunu belirterek, kira bedelinin yüzde 50 oranında azaltılarak, 11 bin 500 TL’ye düşürülmesine hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Genel olarak salgın hastalık sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi´nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir. Kiranın uyarlanması için açılan davada, mahkemece, davacı kiracının yapmış olduğu işin niteliği ve tüm koşullar ile taraflarca sunulan deliller göz önüne bulundurulması sonucunda, dairemizce somut olayda kiracının restoran olarak işlettiği kiralanan her ne kadar paket servis yöntemi ile işine devam etmiş ise de süreç ve alınan tedbirlerin davacının iş hacminde belirli etkileri olabileceği değerlendirilerek, ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir.”
‘KARAR, BURSA BÖLGESİNDE GEÇERLİ’
Avukat Olcay Göçüm de “Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesine dayalı olarak tedbir talepli kira uyarlaması dava açtık. İlk derece mahkemesi talebimizi reddetti. Ret kararına karşı Bursa Bölge Mahkemesi´ne itiraz ettik. Yapılan itiraz üzerine Bursa 4. Hukuk Dairesi, tarihi bir karar verip, Türkiye´de ilk defa pandemi süreci sırasında emsal niteliğinde tedbir kararı vererek, ödenen 23 bin 500 lira aylık kirayı tedbiren yüzde 50 düşürerek 11 bin 500 liraya indirdi. Bu karar ilk derece mahkemeleri açısından ve Türkiye´deki diğer bölge mahkemeleri açısından emsal nitelikte bir karardır. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi´nin verdiği karar, Bursa bölgesinde geçerli. Ancak başka illerde açılacak davalarda Bursa´da verilen karar emsal gösterilebilir” dedi.