Koronavirüsü Bulaştıran Kişinin Cezası

Koronavirüsü Bulaştıran Kişinin Cezası

Koronavirüsü Bulaştıran Kişinin Cezası

COVID-19 pandemisi Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıkan virüs salgını. Maalesef ki ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına aldı ve halen her ortamda tehlike seçmeye devam ediyor. Tüm insanlığı bu denli saran maddi ve manevi yaralar açan bu virüsten korunmamız için herkesin artık çok yakından bildiği maske mesafe ve temizlik kurallarına hepimiz riayet etmeliyiz.

Gelelim günümüzdeki bu üçlü koruyucu kurallara uyuması kısmına maalesef ki yüzde yetmişimiz kurallara uyum sağlasa da yüzde otuzluk bir kısım ise tehlikeli olmasını bile bile umursamaz davranışlar sergileyebilmekteler. İşte bu yazımız tamda o kişiler için hukuki anlamda hangi yaptırımlar da bulunacağımıza değineceğiz.

Akla ilk gelen sorulardan biri Koronavirüsü bulaştıran kişi ceza alır mı?

Bir kişi hakkında karantina tedbiri varsa ve bu karantina tedbirinin gereklerine aykırı hareket edilmişe bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 195.maddesi uygulanacaktır. Bu durumda bir suçun varlığından söz ederiz.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

Madde 195– “(1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Karantina tedbirine aykırı muhalefet eden hakkında ceza soruşturulması başlatılacak yargılaması Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak kovuşturma sonucunda kişi hakkında hapis cezası uygulanacaktır.

Veya; bir karantina tedbiri yok ama bu salgın hastalığın bulaşmasının önüne geçmek amacıyla tehlikeli olsun veya olmasın toplumun tüm bireylerini ilgilendirecek tedbir kararlarına aykırı hareket halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesinde bir kabahat olarak belirlenmiştir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Madde 282 – (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.)

Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, iki yüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tedbir kararlarına karşı muhalefet eden kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Evde Kalın, Sağlıkla Kalın…

 

avukat ,asalhukuk, asalhukukdanişmanlik,boşanam avukatı, ticaret hukuk , şirket avukatı , avukat bul, istanbulda avukat ,