Maske Takma Tedbiri/Yükümlülüğüne Aykırı Davranış

Maske Takma Tedbiri/Yükümlülüğüne Aykırı Davranış

Maske Takma Tedbiri/Yükümlülüğüne Aykırı Davranış
Maske Takma Tedbiri/Yükümlülüğüne Aykırı Davranış

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 14.12.2020 tarihli kararı

Valilerin, 1593 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile kendilerine verilen icra görevini yerine getirmek ve bulaşıcı ve salgın hastalıkla mücadelede etmek amacıyla il umumi hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınan tedbirleri ve bu tedbirlere uyulmaması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanacağını, gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse il genelinde yaşayan halka usulüne uygun şekilde ilan etmesi – duyurması gerekmektedir.
Bu nedenlerle; il umumi hıfzıssıhha meclisi tarafından genel sağlığı tehdit eden sakıncaların giderilmesi maksadıyla alınmış olan “maske takma yükümlülüğü/tedbirinin” Valilerce il genelinde icra edilmesi için usulüne uygun şekilde duyurulması halinde; “maske takma tedbiri/yükümlülüğüne” aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında “emre aykırı davranış” nedeniyle idari yaptırım uygulanmasının hukuken mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2020/5699 K: 2020/19579 T: 14.12.2020