Mazeret İzinleri Kullanılmazsa Yıllık İzin Olarak Sayılır Mı

Mazeret İzinleri Kullanılmazsa Yıllık İzin Olarak Sayılır Mı

Mazeret İzinleri Kullanılmazsa Yıllık İzin Olarak Sayılır Mı

İş kanununda belirtilen mazeret izinlerinin kullanılmadığı taktirde sonradan yıllık izin gibi ücrete dönüşmeyeceği

Davacının nikah izni alacağı, bu izinde çalışma karşılığı talep ettiği ücret 4857 Sayılı Kanunun 46/b maddesi gereğince aynı Kanunun 55/ı maddesi uyarınca mazeret iznidir. Mazeret izinleri kural olarak doğduğu anda kullanılması gerekir. Kullanılmadığı taktirde yıllık ücretli izin gibi ücrete dönüşmez. Kaldı ki dosyada davacının açıkça bu izni kullanmayacağına dair beyanı mevcut olup nikah izin ücreti talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2016/30441 Karar No:2016/5377