Mesai Arkadaşlarinin Sesini Kaydetmek Kovulma Sebebi

Mesai Arkadaşlarinin Sesini Kaydetmek Kovulma Sebebi

Mesai Arkadaşlarinin Sesini Kaydetmek Kovulma Sebebi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı “Çalışanın, iş arkadaşlarının özel konuşma ve görüşmelerini gizlice kaydetmesi haklı nedenle fesih nedenidir”

Davacının iş akdinin davalı işveren tarafından 12/12/2013 tarihinde haberdar olunan iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt etmesi eylemi nedeniyle feshedildiği, fesih öncesi 14/12/2013 tarihinde davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 18/12/2013 tarihinde 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği, çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/17077 Esas 2020/5997 Karar ve 18.6.2020 Tarihli Kararı