Mobbing Tazminatı

Mobbing Tazminatı

Mobbing Tazminatı

Çalışma hayatında sık rastlanan bir durum olan mobbing hakkında bilmek istediklerinize değinmek istedik.

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing nasıl ispatlanır? Mobbing türleri ve mobbingin cezası… Mobbing uygulandığında hangi hukuki yollara başvurulmalıdır.?

Mobbing; mağdura ekonomik, psikolojik, fiziksel, sosyal statüsünde olumsuzluklar meydana getiren saldırılardır. (TDK’ye (Türk Dil Kurumu) göre mobbing, iş yerinde psikolojik şiddet, duygusal saldırıda bulunmaktır.)

Bakıldığı zaman ortaya baskıcı yönetim şekli ile yıldırma politikası ortaya çıkmaktadır. Günümüzde mobbing işveren tarafından yapıldığı anlaşılsa da çalışanlar arasında ya da kurumlar arasında rekabette de görülebilmektedir.

MOBBİNG ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Mobbing çeşitleri; şiddet, baskı, yıldırma politikası olarak sıralayabiliriz. Genelde Mobbing uygulayan ya da yapan kişiler de aşırı kontrolcü, yükselme arzusu, korkak olduğu bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

MOBBİNG NELER KAPSAR ?

Kötü niyetli veya düşmanca tavırlar

Dedikodunuzun yapılması

Sürekli azarlanmak, yetersiz olduğu kişinin yüzüne vurmak, hakaret etmek.

Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanmak.

Fiziksel şiddet tehditleri yapılması

Gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanmak.

Fiziksel zarar verilmesi.

Günlük iş hayatında hiç mobbing altında kaldığınızı düşündünüz mü? Eğer böyle bir baskı altında kaldığınızı düşünüyorsanız, mobbing nasıl ispatlanır diyorsanız bu mobbing örneklerini iş hayatınızda test edebilirsiniz.

Yetkileriniz azaltılabilir

Bıktırıcı ve usandırıcı politika uygulanabilir

Sizden bilgi saklanabilir

Sizi görmezden gelme, grubunuzdan ayrı tutulmaya çalışılması

Sizde güvensizlik hissi uyandırılması

Bitirilmesi zor bir süre içerisinde görevler verilmesi

Küçük hataların büyük sorunlara dönüştürülmesi

MOBBİNG DAVASI NASIL AÇILIR?

Türkiye’de son yıllarda mobbinge maruz kalan sayısı giderek artmaktadır. İş kanunun işçiyi koruyan tazminat ve işe iade haklarından kurtulmak isteyen işverenler, mobbingle işçiyi istifaya zorlayabilir. Bu işçi için psikolojik olarak zararlara yol açmaktadır. Buna istinaden 6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. Maddesinde işçiyi koruyan düzenleme yapılmıştır.

MOBBİNG TAZMİNATI VAR MI?

Yasalara göre mobbing tazminatı adı altında bir madde yoktur ama araştırmalara göre şunları yapabilirsiniz:

Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine başvurabilir.

Ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır. (Belli şartlar dahilinde)

Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Mobbinge uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Yargıtay kararına göre mobbingin ceza hukuku bakımından da cezalandırılabilmesi için mobbingin eziyet suçu kapsamında değerlendirilebileceğini hüküm altına aldı.

Yargıtay’a göre belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, değersizleştirme, yıldırma ve işten uzaklaştırmayı amaçlayan; psikolojik saldırıya konu eylemlerinin işleniş biçimleri ve sonuçlarına göre eziyet boyutuna vardığı bu sebeple yüklenen eylemlerin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK’nun 96/1. maddesinde düzenlenen “eziyet” suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Örnek Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi         2018/203 E.  ,  2018/2245 K.

asalhukuk, asalhukukdanışmanlık, danışmanlık, avukat, avukat bul, istanbul’da hukuk bürosu, hukuk bürosu