Puantaj Usulü Çalışma

Puantaj Usulü Çalışma

Puantaj Usulü Çalışma

“07” Puantaj Usulü Çalışma’yı “06” Kısmi Zamanlı Çalışma ile Karıştırmayın!

Kısmi Zamanlı Çalışma

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101 inci maddesinin, üçüncü fıkrasında; iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış  ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısının hesaplanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmaların 1 güne tamamlanacağı, öngörülmektedir.

Puantaj Usulü Çalışma

Eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtları seçeneğini kodlayan işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki giriş çıkış saatlerini baz alarak ve toplam çalışma saati sayısını yedi buçuk saate bölmek suretiyle prim gün sayısı tespit etmeleri durumunda, bu bildirimlerin doğruluğunun kabulüne imkan bulunmamakta olup, kısmi süreli iş sözleşmesinin olmaması sigortalıların puantaj cetvelindeki çalışma süresi bir saat bile olsa prim gün sayısı bir gün olarak kabul edilecektir..

SGK Genelgesi 2020/20 – İşveren İşlemleri Genelgesi

Puantaj Usulü Çalışma Nedir?

Puantaj usulü ile çalışma, çalışana ücretinin maktu aylık olarak, yani 30 gün üzerinden değil, günlük olarak ödendiği bir çalışma biçimi. Part – time istihdam biçimlerinden olan puantaj usulü çalışmada işçiye ücreti maktu olarak değil, çalıştığı günün karşılığı olarak ödenir.

Puantaj gün nedir?

Puantaj, bir işletmede çalışanların saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulması ve raporlanmasıdır. Farklı sektörlerde farklı şekillerde kullanılan puantaj, temel olarak mesainin saat üzerinden hesaplanmasıdır.

Eksik gün nedeni 7 puantaj kayıtları nedir?

Söz konusu genelgeye göre eksik gün nedeni, “06-Kısmi İstihdam” seçilen sigortalılar kısmi süreli/çağrı üzerine çalışan sigortalı, “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar ise ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında çalışan sigortalı sayılmışlardır.

SGK puantaj kaydı nedir?

Puantaj usulü çalışan bir işçi için işveren her ay puantaj kaydı tutar ve ay sonunda işçi kaç gün çalışmışsa bugünlerin karşılığı olan ücretini alır. Puantaj usulü çalışan işçinin sigortası da çalıştığı gün üzerinden SGK’ya bildirilir. Puantaj usulü ile çalışanlar için SGK’ya 07 koduyla bildirim yapılır.

Puantaj kayıtlarının tutulması zorunlu mu?

Puantaj belgesinde kaç tane işçi varsa hepsinin imzasının puantaj belgesinde bulunması zorunlu. … Tekraren altını çizelim işçinin imzasını taşımayan puantaj belgeleri SGK tarafından geçerli belge kabul edilmeyecek. Puantaj belgesinde kaç tane işçi varsa hepsinin imzasının puantaj belgesinde bulunması gerekli.