Staja Başlama Koşulları

Staja Başlama Koşulları

Staja Başlama Koşulları

İstanbul Barosunda staj yapmak isteyen Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmuş veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunan ve YÖK’ten denklik belgesi almış bulunan adayların, Avukatlık Kanunu’nun 16. Maddesinde öngörülen aşağıdaki belgeleri tamamlayarak İstanbul Barosu Merkez Binamızdaki Staj Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.
1.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3 adet
2.Fakülte Diploması veya geçici Mezuniyet Belgesi
3.İstem Dilekçesi 2 adet
4.Beyan Dilekçesi 2 adet
5.Muvafakatname 1 adet
6.İkamet belgesi veya yerleşim yeri belgesi
7.Sabıka kaydı
8.Sağlık Raporu
9.54,00 TL Damga Vergisi
10.Başvurunuz itibariyle SSK , BAĞKUR VE Emekli Sandığı (4a,4B,4C) kurumlarından kaydınızın olmadığına dair belge 1 adet herhangi bir SGK müdürlüğünden yada internetten alabilirsiniz. Aldığınız belgede adınızın ve soyadınızın görünmesi gerekmektedir.
11.Taahhütname 2 adet
12.Takdim ve Askı Kağıdı 2 adet
13.Tahkikat Raporu
14.Askerlik Terhis Belgesi
15.Cübbesiz, Biyometrik4.5*3.5 cm ebadında fotoğraf 8 adet
Evraklarını eksiksiz teslim eden stajyer adayına askıya çıkma ve inme süresi hesaplanarak staj başlatma günü yazılı bir yönerge ile bildirilir.
Adayların istemleri gün süre ile adliyelerde ilan olunur. Her avukat veya stajyer bu süre içinde, adayların stajyer listesine yazılmasına itirazda bulunabilir.
Staj listesine yazılması kesinleşen ve dosyası hazır olan aday, kendisine bildirilen tarihte Barodan dosyasını alarak başvuru evraklarında belirlediği stajını yapacağı adliyedeki Adalet Komisyonuna giderek staj başlama işlemlerini tamamlayacaktır.

 Adliye Stajı

Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapılır;
a) Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,
b) Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,
c) Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün
d) Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün
e) Sulh Hukuk Mahkemesinde onbeş gün
f) Asliye Hukuk Mahkemesinde bir buçuk ay
g) İcra Tetkik ve İcra Dairelerinde bir ay
Adalet komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin isteği üzerine Ticaret, İş veya Tapulama Mahkemesinde staj yapılmasını sağlar.
Bu süre içinde haklı nedenlerle staja devam edememe ve mazeretler Adli Yargı Komisyonuna iletilecektir.

3- Avukat Yanı Stajı

İlk altı ayın sonunda, kalan altı aylık staj, Baromuz levhasına kayıtlı meslekte en az beş yıl kıdemi bulunan ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır.
Stajyer, stajının bu döneminde bütün taleplerini sade Büro Staj Bölümü’ne bildirecektir.

4- Sosyal Güvence

1- Genel Sağlık Sigortası
13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı kanun ile eklenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesi uyarınca avukatlık staj yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortası veya avukatlık staj yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılır.
2- Staj Kredisi
Baro birliği staj kredi işlemleri bölümünden faydalanabilirsiniz.

asal hkuk , asal hukuk danışmanlık , asal  ,avukat , avukatlık  , hukuk bürosu , avukat bul , stajyer avukat