Taahhüdü İhlal Suçu

Taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiği, alacaklı vekilinin ödemeleri kısmen kabul ettiği ancak taahhüt alındığı sırada gerçek alacak miktarının belirlenmesini sağlayacak taahhüt öncesi yapılan ödemeleri bildirmeyip borç miktarından düşülmesini engellediği, belirtilen ödemeler düşüldüğünde ise taahhüt tarihi itibarıyla sanığın borcunun taahhütnamede yazılan miktar kadar olmadığı, mevcut haliyle gerçekteki toplam borç miktarının açıkça gösterilmemesi nedeniyle borç miktarı yönünden taahhütnamede belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığından taahhüdü ihlal suçunun unsurlarının oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi gerekmektedir.

(Yargıtay 12. HD, 2020/8134 K.)