İstanbul Miras Hukuku Avukatı | Miras Davası

İstanbul Miras Hukuku Avukatı | Miras Davası Türk tarihinin ilk medeni kanunu nedir? Türk Kanunu Medenisi, Türkiye’de 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM’de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. Türk Medeni Kanunu hangi ilke ile ilgilidir? Medeni Kanun, kanun önünde kadın erkek eşitliğini kabul ederek kadınların … Read more

Miras Avukatı – Yasal Mirasçılar

Miras Avukatı – Yasal Mirasçılar Miras hukuku ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları nispetinde intikalini ve bunların ne şekilde paylaşılacağını düzenler. Tereke ise miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere tüm varlıklarına verilen isimdir. Asal Hukuk Danışmanlık olarak miras hukukunda ihtiyaç duyacağınız özel çözümlerimizi sizlere sunuyoruz. Miras Paylaşımı Ölen … Read more

Miras Avukatı – Veraset İlamı Alınması

Miras Avukatı – Veraset İlamı Alınması Miras hukuku ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları nispetinde intikalini ve bunların ne şekilde paylaşılacağını düzenler. Tereke ise miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere tüm varlıklarına verilen isimdir. Asal Hukuk Danışmanlık olarak miras hukukunda ihtiyaç duyacağınız özel çözümlerimizi sizlere sunuyoruz. Miras Paylaşımı … Read more

Elbirliği Mülkiyet Ve Paylı Mülkiyet Kavramları

Elbirliği Mülkiyet Ve Paylı Mülkiyet Kavramları İÇİNDEKİLER İzale-İ Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası), Elbirliği Mülkiyet Ve Paylı Mülkiyet Kavramları, İzale-İ Şuyu Davası Kime Karşı Açılır?, İzale-İ Şuyu Davası Hangi Mahkemede Açılır?, İzale-İ Şuyu Davası’nda Uygulanan 2 Yöntem, Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası, İzale-İ Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) İzale-i şüyu davası; paylı veya elbirliği mülkiyetli taşınır … Read more

Mirasçılık Belgesi Nedir

Mirasçılık Belgesi Nedir MİRASÇILIK BELGESİ Mirasçılık belgesi; TMK md.598 uyarınca mirasbırakanın yerleşim yerinin ya da kendisinin bağlı olduğu sulh hukuk mahkemesine veya noterlikçe verilmektedir. Mirasçılık belgesi, mirasçı olduğunu düşünen herkes tarafından talep edilebilir. Mirasçının bizzat başvurusuyla veya kendisi başvurmaksızın avukatının başvurusu yoluyla da alınabilir. Başvuru olmadan mirasçılık belgesi düzenlenmez, talep halinde düzenlenmektedir ve bir mirasçının … Read more

Ceza Avukatı Boşanma Avukatı İş Avukatı Miras Avukatı Gibi Ayrım Var Mı

Ceza Avukatı Boşanma Avukatı İş Avukatı Miras Avukatı Gibi Ayrım Var Mı Ülkemiz hukuk sisteminde ne yazık ki böyle bir ayrım yoktur. Zira baroya kayıtlı her hangi bir avukat değişik türde her davaya bakabilir. Oysa bize göre her avukat belli konularda uzmanlaşıp sadece o davalarda hizmet vermelidir. Ancak sistem buna pekte imkan vermemektedir. Avukat kendisine … Read more

Miras Avukatı Davanın Açıldığı İlde Mi Olmalı

Miras Avukatı Davanın Açıldığı İlde Mi Olmalı Mirastan Kimler Pay veya Hak Alabilir, Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?, El Birliği Mülkiyeti Nedir?, Mirasçılar Miras Paylaştırılmadan Önce Diğer Mirasçının İzni Olmadan Satış Yapabilir Mi?, Miras Konu Malların Satılma Süreci, Miras Hukukuna Göre Mirasçıların Belirlenmesi, Miras Dağılımı Mirasçılar Arasında Nasıl Yapılır?, Mirasın Paylaştırılması Davasında Yapılabilecek Talepler, Miras Paylaşımı … Read more

Evlilik Dışı Çocuk Mirastan Pay Alabilir mi?

Evlilik Dışı Çocuk Mirastan Pay Alabilir mi? Mirastan Kimler Pay veya Hak Alabilir Miras kaldıktan sonra ölen kişinin durumuna göre mirasçılar şu şekilde ; Anne Baba Eş Çocuklar Torunlar Kardeşler Büyükanne veya Büyükbaba vb. kişiler mirastan hak talep edebilmektedir. Kişi ayrıca sağlığında mirasından başka birine (birilerine) pay verebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda miras … Read more

Boşanan Kadının Hakları

  Boşanan Kadının Hakları BOŞANMA DAVASINDA KADININ HAKLARI NELERDİR? Boşanma davası, boşanmak isteyen eşin açtığı davadır. Boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında boşanan kadının en çok merak ettiği sorulardan biri de “ boşanan kadının hakları nelerdir “ sorusudur. İstanbul Boşanma Avukatı olarak bu yazımızda boşanma davasında … Read more

Evden Uzaklaştırma Kararı Ne Zaman Başlar

Evden Uzaklaştırma Kararı Ne Zaman Başlar   Boşanma Aşaması Uzaklaştırma Alma Evden uzaklaştırma kararının temel nedeni olan aile içi şiddet, ülkemizde azımsanamayacak kadar sık görülen bir durum dur. Bu nedenle 6284 sayılı Kanun uyarınca şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması veya başka tedbirlere tabi tutulması söz konusu olur. Evden Uzaklaştırma Nedir? Boşanma davalarında boşanma ve nafaka … Read more

error: İçerik korunuyor !!