Tahsil Davası Arabuluculuğa Tabi Mi ?

Tahsil Davası Arabuluculuğa Tabi Mi

Tahsil Davası Arabuluculuğa Tabi Mi

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan tahsil davası arabuluculuğa tabi ise de, geçerli bir ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespitine ilişkin dava, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan bir alacak ya da tazminat davası olmadığından arabuluculuğa tabi değildir. Bu durumda, arabuluculuğa tabi olmayan bir dava ile birlikte açılan tahsil davası da arabuluculuk dava şartına tabi olmayacağından aksi yöndeki mahkeme gerekçesi isabetli görülmemiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas No: 2020/197
Karar No: 2020/1578
Karar Tarihi: 17.02.2020