Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
MANŞETTanıma Tenfiz Avukatı | Tanıma Tenfiz Davaları*2023

Tanıma Tenfiz Avukatı | Tanıma Tenfiz Davaları*2023

-

- Advertisment -spot_img

İçindekiler

Tanıma Tenfiz Avukatı | Tanıma Tenfiz Davaları*2023

Tanıma Tenfiz Avukatı ve Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma ve tenfiz davaları Türk yargı sistemi içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle yurtdışında yaşayan birçok Türk vatandaşının olduğu düşünülünce bu davaların önemi iki kat artmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları en basit tabiriyle; yurtdışında görülen ve karara bağlanan bir davanın, Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, Türk mahkemelerinin bu kararı onaylaması anlamına gelmektedir.

Yabancı mahkeme kararlarının Türk Hukuku bakımından da geçerli olabilmesi için, bu kararın Türkiye’de tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir. Genel olarak Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi Türklerin yoğunlukta olduğu ülkelerdeki vatandaşlar sıklıkla ; “Almanya’da boşandım ancak Türkiye’de hala evli görünüyorum.” “Hollanda’da boşandım ancak Türkiye’de hala evli gözüküyorum.” “Yurtdışında boşanmama rağmen Türkiye’de evli görünüyorum.” vs. Şeklinde şikayetlerle sorunlarını dile getirmektedirler.

25.03.2020 BOŞANMANIN TANINMASI YENİ DÜZENLEME.

25.03.2020 tarihinde Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yurtdışında mahkemede boşanmış veya idari kararla boşanmış kişiler, eski eşi Türk Vatandaşı değilse, Konsolosluk veya Türkiye’de yetkili Nüfus Müdürlükleri’ne başvurması durumunda yurtdışındaki boşanmasını nüfusa tek başlarına işletebilmektedirler.

Kişinin tek başına boşanmasını nüfusa işletebilmesi için aşağıdaki şartların tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Başvuran kişinin Türk Vatandaşı olması gerekmektedir.
Boşanılan eşin Türk Vatandaşı olmaması gerekmektedir (eğer boşandığınız eşiniz Türk Vatandaşı ise ve konsolosluğa veya Nüfus müdürlüğüne gelmez ise dava açmak zorundasınız).

Yurtdışında alınan boşanma kararının kesinleşmiş olması.
Boşanma kararı ve kesinleşme şerhine Apostille alınması gerekmektedir.
Boşanma kararı, Kesinleşme Şerhi ve Apostille evraklarının tamamının Noter veya konsolosluk tasdikli olarak yeminli Türkçe tercümelerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Başvurunun şahsen veya avukatınız aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
Nüfus Müdürlüğü yukarıda yazılı evraklara ek olarak; boşandığınız eşinizin Pasaport kopyası veya nüfus cüzdanı yeminli tercümesini sizden istemektedir. Aksi durumda boşanma işlemini nüfusa işlememektedir. Bu durumda dava açmanız gerekmektedir.

Tanıma Tenfiz Avukatı | Tanıma Tenfiz Davaları*2023
Tanıma Tenfiz Avukatı | Tanıma Tenfiz Davaları*2023

Tanıma Tenfiz Avukat Atanması ve Belgeleri

İlk adımı doğru tanıma tenfiz avukatı atanması olarak sayarsak, devamında sağlamamız gereken belgeleri;
Yurtdışında boşanmanın gerçekleştiğine dair mahkeme kararı
Boşanma kararının kesinleştiğine dair yazı
Boşanma kararının Türkçe tercümesi
Konsolosluktan alınan onay
olarak sıralayabiliriz.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Türk Konsolosluğundan Yapılır mı?

Boşanmanın tanınması Türkiye’deki nüfus temsilciliklerinden yapılabileceği gibi yurtdışındaki Türk konsolosluklarında da yapılabilir. Konsolosluğa tanıma başvurusunda bulunulabilmesi için, her iki tarafın bizzat konsolosluğa gitmesi gerekmektedir. Ancak eski eş Türk vatandaşı değilse ve konsolosluğa gelmeyi kabul etmiyorsa, eski eşin kimlik fotokopisi veya pasaport fotokopisinin detaylı tercümesi ile de başvuru yapılabilir.

Tanıma Tenfiz Avukatı Ücreti 2022

Boşanma kararında velayet, nafaka, tazminat gibi talepler var ise mutlaka boşanmanın tenfizi davası açılmalıdır. Bunun yanında eğer eski eş ile irtibat bulunmuyor ya da eski eş nüfusa veya konsolosluğa gelmeyi kabul etmiyorsa yine tanıma tenfiz davası açılmalıdır.
Tanıma tenfiz davası eğer eşlerin her ikisi de avukata vekalet verdiği takdirde 1-2 hafta içerisinde sonuçlanır. Ancak eski eş avukata vekalet vermemiş veya ulaşılamıyor ve yurtdışında yaşıyorsa tebligat aşamaları sebebiyle tanıma tenfiz davası daha uzun sürmektedir. Tanıma tenfiz avukatı ile dava takip ediliyorsa, davanın seyri nispeten daha kısa sürecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nelerdir?

Hukuk sistemimize göre tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için birtakım koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Söz konusu şartlar şunlardan oluşmaktadır:
Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir ilam olması,
Davaya konu olan ilamın mahkeme tarafından kesinleşmiş olması,
Davanın ceza davası olmayıp özel hukuk davası olması,
Türk Mahkemeleri’nin yetki alanına giren bir konusu olması,
Türk kamu düzenine aykırı bir nitelikte olmaması,
Kanunlar ihtilafı ilkelerine uygun olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davasının Tarafları

Tanıma tenfiz davası tarafları, Türk hukukuna göre belirlenir. Her ne kadar yabancılık unsuru içerse de usul bakımından Türk hukuku uygulanır. Davacı, yabancı mahkeme ilamını tanıtmak veya tenfiz ettirmek isteyen kişi iken davalı ise yabancı mahkeme ilamındaki diğer taraf olacaktır.
Ayrıca tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Daha doğru bir ifade ile eğer mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Davalının Adresi Bilinmiyorsa Ne Yapmak Gerekir ?

Davalının adresi meçhul ise, davalının ikametgah bilgisi yeteri kadar araştırıldıktan sonra ilanen tebligat yapılmaktadır. ( İlgili durum dava sürecini uzatmaktadır.)

Dava Açmak İçin Türkiye Ye Gelinmesi Gerekir Mi ?

Hayır gelmenize gerek yoktur. Bulunduğumuz ülkede bulunan Türk Konsolosluğundan vekalet ile birlikte yukarıda yazan belgeleri kargoladığınıza davanız hukuk büromuzca açılmaktadır.

Tanıma Tenfiz Avukatı | Tanıma Tenfiz Davaları*2023

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen