Tebligatın Geçerli Sayılması

Tebligatın Geçerli Sayılması

Açılan icra dosyalarında genelde en önemli kısım tebligatın ulaştırılması ve dosyanın kesinleşmesidir.

Peki tebligat hangi koşullarda ulaşır ve dosya kesinleşir?

Tebligat borçlunun Merniste kayıtlı olan adresine gönderilir,

  • Tebligat kişi tarafından alınır
  • Tebligat evde birlikte yaşanan kişi tarafından alınır.
  • Tebligat Bila Olur

Tebligat kişi tarafından alınırsa ki bu en kolay ve olması gereken yoldur .Tahmin edileceği gibi tebliğ tarihinden itibaren kesinleşme süresi beklenir.

Tebligat evde birlikte yaşanılan kişi tarafından alınırsa ;  aslında tebligat geçerli sayılır fakat bazı koşulları mevcuttur alan kişinin 18 yaşından büyük olması ve aynı evde yaşadıklarını delil ve kaydın bulunması ve bunun not edilmesi gerekmektedir. Bunu bir yargıtay kararı ile detaylandırmak isterim .

“Tebligat yapılacak asıl kişi ev adresinde bulunmaz ve tebligat asıl kişi ile aynı evde daimi olarak yaşayan kişiye yapıldığında , tebligat evrakında bu kişinin görünüş itibariyle on sekiz yaşından aşağı olmadığı kaydının yazılmaması, yine muhatap ile aynı çatı altında birlikte oturduklarına dair delil ve kaydın bulunmaması halinde yapılan tebligat geçersizdir.”

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi
Esas No:2019/3083
Karar No: 2020/3000
Karar Tarihi:30.6.2020

Son olarak tebligat bila olursa yani tebliğ edilecek kimse olmamış ve evrak geri döndünse bu seferde tebligat kanunun 21. maddesi yada 21/2. maddesi ile tekrardan gönderilmelidir.

Daha detaylı bilgi ve yardım almak için Florya’da bulunan Asal Hukuk Danışmanlık büromuzu arayabilirsiniz.