Toplantı Ve Seminerler Çalışma Süresinden Sayılır

Toplantı Ve Seminerler Çalışma Süresinden Sayılır

Toplantı Ve Seminerler Çalışma Süresinden Sayılır

İşçinin çalışma saatleri dışında katıldığı eğitimler ve yol süreleri de çalışma sürelerine dahil edilmelidir.

…Davacı ve davalı tanıkları yılda bir verimlilik toplantısı ve 3 ayda bir performans toplantıları ile eğitim amaçlı toplantı ve seminerlerin yapıldığını beyan etmişlerdir.

4857 sayılı Kanunu 66/1-d maddesinde; işçinin günlük çalışma süresinden sayılan haller sayılmıştır. Buna göre; “işçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.” Çalışma süresinden sayılmıştır.

Davalı banka bölge müdürlüğünde yapılan toplantı gün ve saatlerinin banka genel müdürlüğünden sorularak, gelen cevabı yazı ile tanık beyanlarının örtüşmesi halinde, oluşacak sonuca göre fazla çalışma ve hafta tatili ücret alacağının değerlendirilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2016/19629 E. 07.10.2019 T.