Tutanak Nasıl Tutulur?

Tutanak Nasıl Tutulur?

Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter. Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur), tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır. Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır. Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır.
Tutanak en az kaç kişi tarafından imzalanır?
Hazırlanan kayıt seri numarasıdır ve belge kaydedilmeli ve üç kez imzalanmalı ve imzalanmalı veya reddedilmelidir. Tutanakta en az 2 tanık bulunmalıdır. 2 kişi yoksa, 1 kişi şahit olarak imzalamalıdır, aksi takdirde bir kişi kaydı geçersizdir.
Tutanak ne ise yarar?
Tutanak, belli kurallar çerçevesinde yaşanan bir olay, eylem veya söylenen sözlerin yazıya dökülerek imza altına alınmasıdır. Tutanak, düzenleyenler tarafından imza altına alınmalı ve gerçeği yansıtmalıdır.
Tutanak tutarken nelere dikkat edilir?

Tutanak Nasıl Tutulur?

Tutanak Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
Tutanağın üst ortasına adı yazılır.
Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir.
Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi yazılır.
Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa.
Tutanak kaç sayfa olur?
-Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Yargıtay 12. CD, 2015/15987 K.

Tutanak” başlıklı belgenin hazırlandığı saat ve içeriğinde yer alan ibareler, dosyada mevcut mağdur hakkındaki doktor raporları ile birlikte nazara alındığında, fiziksel rahatsızlığı ve yaşadığı travmanın etkileri henüz geçmeden beyanı alınan mağdurun, özgür iradesine dayalı olarak hareket ettiği kabul edilemeceği gibi, söz konusu belgenin hazırlandığı ve mağdurun imzasının alındığı sırada, mağdura CMK’nın234. maddesindeki yasal haklarının da hatırlatılmaması karşısında, mağdurun, gerek yasal hakları açıklanarak polis memurlarınca yazılı ifadesinin alındığı 23.12.2013 tarihinde gerek 25.03.2014 tarihli duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu beyan etmesinden dolayı soruşturmada ve kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleştiği kabul edilerek, yargılamaya devamla, davanın esası hakkında bir hüküm kurulması gerekir.