Tutuklama Nedenleri Tutuklama Süresi İtiraz

Tutuklama Nedenleri Tutuklama Süresi İtiraz

Tutuklama Nedenleri Tutuklama Süresi İtiraz

Tutuklama Nedir?
Şüpheli veya sanığın kaçmasına, delilleri yok etmesine veya suç işleyecek potansiyel olması durumunda alınan geçici koruma tedbiridir. Tutuklama kararı soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma aşamasında ceza davasının açıldığı mahkeme tarafından verilir.

Tutuklamanın Amacı Nedir?
Tutuklama kararı şüpheli veya sanık hakkında verilir. Şüpheli; soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişidir. Sanık ise kovuşturma evresinde iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen sürede suç şüphesi altında bulunan kişidir.
1. Delillerin korunmasını sağlamak.
2. Şüpheli veya sanığın kaçmasını önlemek.

Tutuklama Nedenleri Nelerdir?

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar,
2. Kasten öldürme,
3. Kasten silahla yaralama,
4. İşkence,
5. Cinsel saldırı,
6. Çocukların cinsel istismarı,
7. Hırsızlık ve yağma,
8. Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
10. Devletin güvenliğine karşı suçlar,
11. Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar,
12. Silah kaçakçılığı,
13. Zimmet suçu,
14. Hapis cezası gerektiren suçlar,
15. Kasten orman yakma suçu.
Tutuklama Kararının Temel Şartları Nelerdir?
1. Kuvvetli suç şüphesinin bulunması,
2. Tutuklama nedenlerinin var olması,
3. Tutuklama kararının ölçülü olması,
4. Tutuklama yasağının bulunmaması,
5. Tutuklamaya ancak hakim tarafından karar verilir.
Tutuklama kararı verilemeyecek haller nelerdir?
1. Adli para cezası gerektiren suçlarda,
2. Hapis cezası 2 yıldan fazla olmayan suçlarda,

 

Tutuklamaya İtiraz Süresi Nedir?

Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye bir dilekçe ile zabıt katibine beyanda bulunularak tutuklama kararına itiraz edilir. Tutanakla tespit edilen itirazı mahkeme başkanı veya hakim onaylar. Hakim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir. Yerinde görmezse 3 gün içinde karara itirazı inceleyecek olan mercie gönderilir.

Tutuklu Yargılanma Süresi Ne Kadardır?
Toplama 2 yıldır bu süre. Zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek süre uzatılabilir. Ancak bu süre 3 yılı geçemez. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren alanlarda tutukluluk süresi toplamda 5 yıldır.

Tutuklama Kararı Kim Tarafından Verilir?
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi verir. Savcının istemini karara bağlayacak olan hakim suçun işlendiği yerdeki sulh ceza hakimidir.

Gıyabi Tutuklama Ne Demektir?
Kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararıdır.

Tutukluluk Sorgusunda Avukat Bulundurmak Zorunlu Mudur?
Kişi hakkında tutuklama kararı çıktığında şüpheli veya sanık kendisinin seçeceği veya barodan yönlendirilen temsilci ile tutukluluk sorgusuna girer. Bu durumda müdafi savunma yapmak zorundadır.