Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.188).

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Madde Metni. Madde 188:  Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Ticareti Suçu Dava Süresi

Uyuşturucu imal ve ticareti suçunun hedef süre uygulaması 300 gün olarak öngörülmüş durumda ama uygulamaya bakıldığında soruşturma aşamasının bile 5-6 ay kadar sürdüğü durumlar söz konusu olabiliyor.

Sanık hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan hükmün incelenmesinde, iletişimin dinlenmesi, izlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kapsamında şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine yapılan takipte indiği aracın park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kolluk görevlilerin şahısların yanlarına yaklaştıklarında araç içerisinde sanık ile hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülenin yakalandıkları, yere attığı maddenin net 0,12 gram esrar ihtiva ettiği, sanığın pantolonunun sağ cebinden ele geçirilen maddenin de net 1,6 gram esrar ihtiva ettiğinin tespit edildiği, kan ve idrar tahlilinde

THC pozitif çıkan

sanığın kendisinde ele geçirilen esrarı kullandığına dair savunmasının aksine, satma veya başkasına verme gibi kullanım dışında bir ticari amaç için bulundurduğuna ve ele geçirilen maddenin sanık tarafından diğerine verildiğine dair sanıklardan birinin sonradan döndüğü kolluktaki beyanı dışında her türlü kuşkudan uzak, mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığın sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, kanuna aykırıdır.

(Yargıtay 20. CD, 2020/3544 K.)