Uzlaştırma Hakkında Merak Edilenler

Uzlaştırma Hakkında Merak Edilenler

Uzlaştırma Hakkında Merak Edilenler
Uzlaştırma Hakkında Merak Edilenler

Mağdur ve failin özgür iradeli kabul etmeleri halinde suçtan ortaya çıkan anlaşmazlıkların üçüncü kişiler tarafından çözüme ulaştırılmasıdır. Uzlaşmada taraflar mağdurun zararın giderilmesi üzerine orta yol bulunur. Gönüllü olarak katılım sağlanıp gizlilik ilkesi mevcuttur. Uzlaşmayla çözümlenen olaylarda mükerrerlik oranı da düşüktür.
Mükerrer ne demektir?
Sözlük anlamı tekrarlanmak, yinelemektir. Olumsuz durumların mükerrer olması istenmez. Bu nedenle uzlaştırmada taraflar arası anlaşma sağlandığı için suç tekrarlama oranı daha azdır.
Uzlaşmanın amacı nedir?
Failin (suçu işleyenin) fiillerinden doğan suçu görerek anlamaları için o fiilin mağduruyla yüz yüze getirerek doğrudan ilişki kurmaktır. Bu nedenle fail bakımından cezanın özel önleme fonksiyonuna yardım eder ve mağdurun genel olarak kamu yararlarının korunmasını sağlar. Uzlaşma mağdur ve failin sorumluluklarını bilmelerine katkı sağlar.
Özel önleme nedir?
Suç işleyen kişinin toluma kazandırılmasını hedefleyen etkiye özel önleme etkisi denir.

Uzlaştırma kapsamına giren suçlat nelerdir?

• Kasten yaralama
• Yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi
• Taksirle adam yaralama
• Tehdit
• Konut dokunulmazlığının ihlal suçu
• İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali
• Dolandırıcılık
• Güveni kötüye kullanma
• Suç eşyasının satın alınması
• Kişilerin huzurunu bozma
• Hakaret
• Kişinin hatırasına hakaret
• Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme
• Kişiler arası iletişimin dinlenmesi veya kayda alınması suçu
• Özel hayatın gizliliğini ihlal etme
• Mala zarar verme
• İbadethanelere zara verme
• Hakkı olmayan yere tecavüz
• Bedelsiz senedi kullanma
• Hileli iflas
• Taksirli iflas
• Karşılıksız yaralanma
• Şirketler hakkında yanlış bilgi
• Bilgi vermeme
• Açığa imzanın kötüye kullanılması
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması gibi suçlar uzlaştırma kapsamındadır.

Kimler uzlaştırmacı olabilir?

• Türk vatandaşı olmak
• Tam ehliyetli olmak
• Avukat olanlar için baroya kayıtlı olmuş olmak
• Fakülte mezunu olmak
• Mahkum olmamak
• Terör örgütleriyle ilişkisi olmamak
• Adalet bakanlığından onaylı eğitim kuruluşlarından birinde 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olarak eğitim almak. Bu eğitim geçerlilik süresi 2 yıldır, her 2 yılda bir yenilenmesi gerekir.
Çocuklarda uzlaştırma nasıl olur?
18 yaşından küçük çocukların suça sürüklenmesi halinde suçun kamu tüzel kişisi aleyhine işlenmemesi şartıyla 3 yılı geçmeyecek ve hapis veya adli para cezası gerektirmeyen suçlarda uzlaştırma yapılabilir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken kamu tüzel kişine yönelik bir suç olup olmadığıdır şikayete tabi veya tabi olmaması dikkat edilen huşularda yer almaz. Çocukların işlediği suçtan eğer kamu zarar görmüşse hiçbir şart dikkate alınmaksızın uzlaştırma uygulanmaz.
Uzlaştırma bürosu nedir?
Uzlaştırma kararlaştırılınca soruşturma dosyası uzlaştırma bürosuna gönderilir. Bürodaki yetkili kişi bu uzlaşmayı gerçekleştirmesi için bir uzlaştırmacı belirler. Her adliyede gerekli işlemleri yapması için yeteri kadar uzlaştırma bürosu savcısı vardır. Büro uzlaştırmayla ilgili gelişmeleri takip etme zorunluluğundadır. Taraflara uzlaştırma teklifinde bulunan kişi büronun atadığı uzlaştırmacıdır. Eğer mağdur veya suçtan gören taraf reşit değişe kanuni temsilcisine hak doğar. Mağdur veya şüpheli uzlaşma teklifine 3 gün içinde yanıt vermezse reddetmiş sayılır.

Daha Detaylı Bilgi Ve Konu Hakkında Yardım İçin Tıklayınız