Vergi Müfettişlerinin Hata Kusur Yada Kastı Olması

Vergi Müfettişlerinin Hata Kusur Yada Kastı Olması

Vergi Müfettişlerinin Hata Kusur Yada Kastı Olması
Vergi Müfettişlerinin Hata Kusur Yada Kastı Olması

Vergi Usul Kanununun 140ıncı maddesine göre; Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir.

Dolayısıyla İnceleme aşamasında Vergi Müfettişinin hata, kusur veya kastını düşünüyor ve buna mukabil aksi yönde beyanat ve delil sunmak istiyorsanız mutlaka Rapor Değerlendirme Komisyonunda Dinlenilme talep etmelisiniz