Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Bir ülkede vatandaş statüsünde olmadığı halde yaşayan kişiler yabancının tanımını, bu kişilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütünü ise Yabancılar Hukuku ismini verdiğimiz hukuk dalını oluşturmaktadır.

Uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş evrensel temel hak ve özgürlükler dışında kuralların belirlenmesi her devletin iç egemenliği esasına dayalı olarak kendi kararına bağlıdır. Bu doğrultuda yabancıların ülkemizde yapamayacağı işlemler ve yapabilse de vatandaşlardan farklı kurallara bağlı olacağı işlemler bulunmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sağlanan hukuksal koruma ve destekler çalışma alanımızın bir parçasını oluşturmaktadır.

Yabancı Ülke vatandaşlarının ilk önce karşılaştığı problemlerin başında Türkiye’ye girişte zaman zaman karşılaşılan GİRİŞ YASAKLARI ve TAHDİT KODLARI gelmektedir.

Yabancıların ülkemizde taşınmaz satın alması farklı kurallara bağlanmıştır. Bunun dışında, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu gibi sadece yabancılara özgü uygulamalar da Yabancılar Hukuku’nun konusunu oluşturur.

Yabancılar hukukunda kişilerin haklarının savunulması ya da sürecin düzenlenmesi sırasında dikkate alınan şu temel hususlar yer almaktadır;

Anayasa,
Uluslararası sözleşmeler,
Kanunlar kararnameler,
Mahkeme kararları,
Hukukun genel prensipleri

Bu temel hususların sizin için yüksek verimliliğin temel adresi olacağı da eklenmelidir. Ekibimizde bulunan deneyimli avukatlar ile tüm bu kaynaklar üzerinden haklarınızın koruma altına alınması sağlanacaktır.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Ülkeye girişi yasak olan kişiler şu biçimde sıralanmaktadır;

İadeye esas olarak belirlenen suçlardan biri ile cezalandırılmış olmak
Türkiye’den hali hazırda sınır dışı edilmiş olmak ve dönüşüne müsaade edilmeyenler listesinde bulunmak

Mukabele-i bilmisil konusunda belirtilen listede bulunan kişiler

Bu kuralları ve daha da detaylandırılmış halini ihlal ederek giren bireylerin tespit edildikleri anda sınır dışı edilecekleri de belirtilmelidir. Sınır dışı edilme süreci içerisinde hem ihbarların hem de düzenli olarak yapılan kontrollerin büyük rol sahibi olduğunun da belirtilmesi gerekir.

Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiş.

Vatandaşlık ve yabancılar hukuku kanunları ise 5718 sayılı Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku ile belirlenerek davalar bu kapsamlar içerisinde açılır.

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku ile Edinebilecek Hakları

Vatandaşlık ve yabancılar hukukunun belirlediği sınırlar içerisinde yabancıların elde edebileceği haklar;

Çalışma izni
Sağlık hizmetlerinden yararlanma
Eğitim hakkı
Kişi Dokunulmazlığı
Gayrimenkul edinme hakkı
Vatandaşlık başvurusu
Sosyal güvenlik hakları
Seyahat etme hakkı ve ikamet özgürlüğü
Sözleşme yapabilme hakkı
Basın özgürlüğü
Miras Hakkı
Şirketlere ortak olabilme hakları
Yabancılar bu gibi hakları dava sonuçlarına göre elde edebilirler.

Yabancılar Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir;

Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması
Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi
Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması
Türkiye’de yaşayan evlenmesi hakkında hukuki danışmanlık sunulması
Türkiye’de yaşayan boşanma dava sürecinin takip edilmesi
Türkiye’de yaşayan mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
Türkiye’de yaşayan miras haklarının korunması
Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi
Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması
Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme
Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme
Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve takibi gerçekleştirmekteyiz.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak bu alanda tecrübeli İstanbul Yabancılar Hukuku Avukat kadrosu ile yabancılara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yabancıların yaşadığı hukuki anlaşmazlıklar ve sorunların çözümü deport kaldırma, sınırdışı kararının durdurulması için vatandaşlık ve yabancılar hukuku avukatı ile çalışmalarına imkan sağlıyor. Siz de vatandaşlık ve yabancılar hukukuna yönelik tüm sorularınızı avukata sor kısmından yada whatsapp ‘tan uzman avukatlarımıza iletebilirsiniz.

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar Hukuku Avukatına Sorunuzu İletin

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku
Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku
error: İçerik korunuyor !!